Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Repki  www.repki.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Organy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Protokoły sesji
Uchwały Rady
° 2009r.
° 2010r.
° 2011r.
° 2012r.
° 2013r.
° Poprzednie
° Tematycznie
Uchwały RIO
Zarządzenia Wójta
Urzędowa Tablica Ogłoszeń
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Inne
WYBORY 2011
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
PROMOCJA PROJEKTÓW - FUNDUSZE UNIJNE I INNE
Ochrona Środowiska
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2009r. strona główna 

2009r.
Uchwała Nr XXXIV/180/2009 Rady Gminy Repki z dnia
6 listopada 2009 r. w sprawie zmian w Statucie
Gminy 
 ZAŁĄCZNIK1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-12-04 12:16:31, wprowadzający: Anna Mikołajczuk
UCHWAŁA Nr XXXIV/181/2009 Rady Gminy Repki z
dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zmian w
Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Repkach 
 ZAŁĄCZNIK 2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-12-04 12:18:02, wprowadzający: Anna Mikołajczuk
UCHWAŁA Nr XXXIV/182/2009 RADY GMINY REPKI z dnia
6 listopada 2009roku w sprawie uchwalenia
„Programu Współpracy Gminy Repki z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2010 ” 
 ZAŁĄCZNIK 3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-12-04 12:18:45, wprowadzający: Anna Mikołajczuk
Uchwała Nr XXXIV/183/2009 Rady Gminy Repki z dnia
6 listopada 2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr
IX/47/2007 Rady Gminy Repki z dnia 6 lipca 2007r.
w sprawie określenia wysokości i zasad
wypłacania diet dla sołtysów. 
 ZAŁĄCZNIK 4.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-12-04 12:21:46, wprowadzający: Anna Mikołajczuk
Uchwała Nr XXXIV/184/2009 Rady Gminy Repki z dnia
6 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy 

ZAŁĄCZNIK 5uchwała

zał.1

zał.2

zał.3

zał.4

 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-04 14:19:42 Informację zaktualizowano 2009-12-04 14:28:45, wprowadzający: Anna Mikołajczuk
Uchwała Nr XXXIV/185/2009 Rady Gminy Repki z dnia
6 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta do naliczenia podatku
rolnego na rok 2010. 
 ZAŁĄCZNIK 6.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-12-04 12:23:52, wprowadzający: Anna Mikołajczuk
Uchwała Nr XXXIV/186/2009 Rady Gminy Repki z
dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok
2010. 
 ZAŁĄCZNIK 7.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-12-04 12:24:33, wprowadzający: Anna Mikołajczuk
UCHWAŁA Nr XXXIV/187/ 2009 Rady Gminy w Repkach
z dnia 6 listopada 2009 w sprawie zwolnień w
podatku od nieruchomości na 2010rok 
 ZAŁĄCZNIK 8.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-12-04 12:25:20, wprowadzający: Anna Mikołajczuk
Uchwała Nr XXXIV/188/2009 Rady Gminy Repki z dnia
6 listopada 2009 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2010 rok. 
 ZAŁĄCZNIK 9.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-12-04 12:25:55, wprowadzający: Anna Mikołajczuk
``Uchwała Nr XXXV/189/2009 Rady Gminy Repki z
dnia 15 grudnia 2009 w sprawie zmian w budżecie 

uchwała Nr XXXV/189/2009

zał.1

zal.2

zał.3

zał.4

zał. 5

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-06 08:19:20 Informację zaktualizowano 2010-01-06 08:24:40, wprowadzający: Anna Mikołajczuk
``Uchwała Nr XXXV/190/2009 Rady Gminy Repki z
dnia 15 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu
na 2010 rok 

uchwała Nr XXXV/190/2009

zał.1

zal.2

Tabela nr 1

Tabela nr 1a

Tabela nr 2

Tabela nr 2 a

Tabela nr 3

Tabela nr 4

Tabela nr 5

Tabela nr 6

Tabela nr 7

Tabela nr 8

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-06 08:26:41 Informację zaktualizowano 2010-01-06 08:33:38, wprowadzający: Anna Mikołajczuk
``"Uchwała` Nr XXXV/191/2009 Rady Gminy Repki z
dnia 15 grudnia 2009 w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
dla Gminy Repki na lata 2010-2015 

uchwała Nr XXXV/191/2009

zał.1

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-06 08:38:45 Informację zaktualizowano 2010-01-06 08:43:02, wprowadzający: Anna Mikołajczuk
`Uchwała Nr XXXV/192/2009 Rady Gminy Repki z dnia
15 grudnia 2009 w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2010.  

uchwała Nr XXXV/192/2009

zal.1

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-06 08:45:01 Informację zaktualizowano 2010-01-06 08:48:02, wprowadzający: Anna Mikołajczuk
Uchwała Nr XXXV/193/2009 Rady Gminy Repki z dnia
15 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji
doraźnej 
 Uchwała w sprawie powołania Komisji doraźnej.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-01-06 08:49:51, wprowadzający: Anna Mikołajczuk
```Uchwała`Nr XXXVI/194 2009 Rady Gminy Repki z
dnia 29.12.2009 w sprawie zmian w budżecie 

uchwała Nr XXXVI/194/2009

zal.1

zal.2

zał.3

zał.4

zał. 5

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-19 09:10:31 Informację zaktualizowano 2010-01-19 09:30:41, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXXVI/195/2009 Rady Gminy Repki z dnia
29 grudnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
na Wójta Gminy 
 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-01-19 09:20:47, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XXXVI/196/2009 Rady Gminy Repki z dnia
29 grudnia 2009 r.w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010 
 Uchwała Nr 196 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-01-19 09:26:27 Informację zaktualizowano 2010-01-19 09:31:44, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
wersja do druku