Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Repki  www.repki.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Organy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Protokoły sesji
Uchwały Rady
Uchwały RIO
Zarządzenia Wójta
Urzędowa Tablica Ogłoszeń
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Inne
WYBORY 2011
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
° Gminny Ośrodek Kultury
° Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
° Zespół Obsługi Finansowej Szkół
° Ochotnicza Straż Pożarna
° Szkoły
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
PROMOCJA PROJEKTÓW - FUNDUSZE UNIJNE I INNE
Ochrona Środowiska
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Jednostki organizacyjne > Zespół Obsługi Finansowej Szkół strona główna 

Zespół Obsługi Finansowej Szkół
 

PODSTAWOWE INFORMACJE
Zespół Obsługi Finansowej Szkół w Repkach
08-307 Repki, Parkowa 7
Nr kier: 025; centrala: 7875023; tel. bezp.: 7875023 w 43 , 52; fax: 7875066
Adres e-mail: zofsz_repki@wp.pl 

KIEROWNIK JEDNOSTKI
Imię i Nazwisko:  Małgorzata Elżbieta Sobieszczak 
Od kiedy zatrudniony w Urzędzie: 01-03-2009

INFORMACJE OGÓLNE O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIU W JEDNOSTCE
Stan na dzień: 18-05-2006
Zatrudnienie ogółem (osoby): 4
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 4
Liczba stanowisk kierowniczych: 1

INFORMACJE STATYSTYCZNE
Kod terytorialny GUS: 7412Z
Numer NIP: 8231164326
Numer REGON: 710382495
Numer rachunku bankowego: PBS O/Repki 52 9221 0000 0035 0310 2000 0010

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Nazwa organu tworzącego: Rada Gminy Repki
Numer, data i tytuł aktu tworzącego (założycielskiego):
Uchwała Rady Gminy Nr.11/73/95 z dnia 11.12.1995r.w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej.

 
Data wprowadzenia informacji 2009-10-22 10:59:13, wprowadzający: Administrator gmina.pl
wersja do druku