Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Repki  www.repki.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Organy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Protokoły sesji
Uchwały Rady
Uchwały RIO
Zarządzenia Wójta
Urzędowa Tablica Ogłoszeń
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Inne
WYBORY 2011
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
PROMOCJA PROJEKTÓW - FUNDUSZE UNIJNE I INNE
Ochrona Środowiska
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi strona główna 

Przetargi
OCHRONA I POPRAWA STANU ŚRODOWISKA ZLEWNI RZEKI
BUG POPRZEZ BUDOWĘ OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH NA
TERENIE GMINY REPKI 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-30 13:03:57 Informację zaktualizowano 2011-01-19 09:09:49, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Budowa środowiskowej wielodyscyplinarnej hali
sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Repki –
bezpośredni zakup i montaż wyposażenia 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-31 14:01:03 Informację zaktualizowano 2010-10-13 11:35:49, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego przy realizacji zadania
inwestycyjnego p.n. Poprawa spójności
komunikacyjnej i bezpieczeństwa na drogach na
terenie gminy Repki  

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty II

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-17 07:33:46 Informację zaktualizowano 2010-09-28 11:20:06, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Poprawa spójności komunikacyjnej i
bezpieczeństwa na drogach na terenie gminy Repki 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-10 09:09:19 Informację zaktualizowano 2010-09-20 14:10:43, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości
1 660 000 PLN 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-15 14:38:27 Informację zaktualizowano 2010-08-13 14:08:16, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Kształtowanie i zagospodarowanie działki poprzez
urządzenie terenów zieleni, oczyszczenie stawu,
utwardzenie terenu i remont świetlicy wiejskiej
we wsi Sawice-Wieś  

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Obowiązuje od: 2010-03-01   Data wprowadzenia informacji 2010-03-02 13:08:53 Informację zaktualizowano 2010-04-23 13:29:33, wprowadzający: Iwona Wasilewska, autor: Iwona Wasilewska
Urządzenie centrum kulturalno-wypoczynkowego
poprzez przebudowę, wyposażenie i
zagospodarowanie centrum wsi w Skrzeszewie 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2010-03-04 22:26:51 Informację zaktualizowano 2010-07-08 11:45:11, wprowadzający: Iwona Wasilewska
ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO
SKUTECZNEGO PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZYCH,
USUWANIA SKUTKÓW ZAGROŻEŃ NATURALNYCH I
RATOWNICTWA EKOLOGICZNEGO W GMINIE REPKI 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-17 14:55:42 Informację zaktualizowano 2010-07-08 11:49:40, wprowadzający: Iwona Wasilewska
MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ POPRZEZ POCZWÓRNE
UTRWALENIE NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ W MIEJSCOWOŚCI
CZAPLE KOLONIA 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-10 14:17:45 Informację zaktualizowano 2010-07-16 11:49:07, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Repkach w ramach rządowego programu
Radosna Szkoła 

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-08 11:19:45 Informację zaktualizowano 2010-07-27 12:57:42, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Repkach w ramach rządowego programu
Radosna Szkoła 
Postępowanie III - tryb z wolnej ręki

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-05 14:16:25, wprowadzający: Iwona Wasilewska
UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY REPKI 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-28 13:39:05 Informację zaktualizowano 2010-11-04 13:55:08, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego przy realizacji zadania
inwestycyjnego p.n. OCHRONA I POPRAWA STANU
ŚRODOWISKA ZLEWNI RZEKI BUG POPRZEZ BUDOWĘ
OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH NA TERENIE GMINY REPKI 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-29 09:52:51 Informację zaktualizowano 2010-11-29 13:38:16, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Wodociągowanie gminy Repki 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-22 12:52:33 Informację zaktualizowano 2011-02-01 14:17:36, wprowadzający: Iwona Wasilewska
PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH RÓWNIARKĄ DROGOWĄ
SAMOJEZDNĄ NA TERENIE GMINY REPKI W 2011/2012
ROKU 

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-01 13:52:03 Informację zaktualizowano 2011-05-13 13:57:36, wprowadzający: Iwona Wasilewska
MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ POPRZEZ POCZWÓRNE
UTRWALENIE NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ W MIEJSCOWOŚCI
CZAPLE KOLONIA - ETAP II 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-30 14:25:22 Informację zaktualizowano 2011-07-07 14:56:50, wprowadzający: Iwona Wasilewska
DOSTAWA ŻWIRU GRUBOZIARNISTEGO DO UTRZYMANIA
DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY REPKI W 2011/2012
ROKU 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-05 15:07:39 Informację zaktualizowano 2011-07-29 14:06:00, wprowadzający: Iwona Wasilewska
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH NA
TERENIE GMINY REPKI 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-07 17:06:46 Informację zaktualizowano 2011-08-19 14:10:38, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Skrzeszewie w ramach rządowego
programu „Radosna Szkoła” 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-23 23:46:37 Informację zaktualizowano 2011-09-05 15:08:30, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Wyrozębach-Podawcach w ramach
rządowego programu „Radosna Szkoła” 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-24 00:10:22 Informację zaktualizowano 2011-09-05 15:09:07, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Dostawa oleju opałowego lekkiego 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-14 14:55:29 Informację zaktualizowano 2011-10-10 14:08:07, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Dostawa oleju opałowego lekkiego (Zespół
Obsługi Finansowej Szkół w Repkach) - II
postępowanie 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2011-10-05 11:20:58 Informację zaktualizowano 2011-11-25 15:35:04, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Urządzenie centrum aktywności mieszkańców wsi
Skwierczyn- Dwór 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-19 13:44:16 Informację zaktualizowano 2011-12-30 08:54:52, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Urządzenie centrum aktywności wsi Szkopy-
Część I 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-22 14:15:33 Informację zaktualizowano 2012-04-12 16:21:43, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Urządzenie centrum aktywności wsi Szkopy-
Część II 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-22 14:46:22 Informację zaktualizowano 2012-04-03 15:39:46, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Zagospodarowanie centrum wsi Zawady 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-23 16:42:05 Informację zaktualizowano 2012-04-13 13:54:17, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Urządzenie centrum wsi Rogów 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-29 13:51:22 Informację zaktualizowano 2012-04-18 14:42:56, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Urządzenie świetlicy wiejskiej w Kobylanach
Górnych 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-02 13:47:18 Informację zaktualizowano 2012-03-02 13:55:25, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Remont i zagospodarowanie terenu świetlicy
wiejskiej w Sawicach-Broniszach 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-08 13:44:04 Informację zaktualizowano 2012-05-14 16:05:26, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Urządzenie centrum sportowego we wsi Skrzeszew 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-16 15:09:32 Informację zaktualizowano 2012-04-23 17:00:45, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Dostawa żwiru gruboziarnistego do utrzymania
dróg gminnych na terenie Gminy Repki w 2012 roku 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 16:07:01 Informację zaktualizowano 2012-05-16 16:08:09, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Usuwanie z terenu Gminy Repki wyrobów
zawierających azbest- wymiana pokryć dachowych -
2012 rok 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 17:41:25 Informację zaktualizowano 2012-05-16 17:43:56, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Bezpiecznie do szkoły, pracy i instytucji
publicznych w miejscowości Repki- siedzibie
Gminy 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-15 13:51:10 Informację zaktualizowano 2012-07-25 13:32:38, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Termomodernizacja budynku Przedszkola w
miejscowości Repki 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-21 17:25:19 Informację zaktualizowano 2012-08-03 14:30:33, wprowadzający: Andrzej Skorupka
MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ POPRZEZ POCZWÓRNE
UTRWALENIE NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ W MIEJSCOWOŚCI
CZAPLE - KOLONIA - etap III 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-04 14:47:43 Informację zaktualizowano 2012-08-16 15:39:19, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w
Skrzeszewie 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-10 12:18:19 Informację zaktualizowano 2012-08-28 10:31:57, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Mołomotki 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-13 11:59:12 Informację zaktualizowano 2012-09-05 12:08:44, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Dostawa pomocy dydaktycznych i innego sprzętu
niezbędnego do realizacji programu nauczania z
wykorzystaniem technologii informacyjno -
komunikacyjnych w ramach Rządowego programu
rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w
zakresie stosowania technologii informacyjno –
komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-23 15:25:50 Informację zaktualizowano 2012-09-11 07:36:12, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w
Skrzeszewie- II POSTĘPOWANIE 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-04 16:05:44 Informację zaktualizowano 2012-09-27 15:16:23, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Adaptacja budynku po zlewni mleka na świetlicę
wiejską dla wsi Skwierczyn-Wieś 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-11 14:24:58 Informację zaktualizowano 2012-11-21 12:38:45, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Dostawa oleju opałowego lekkiego 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-17 15:12:06 Informację zaktualizowano 2012-09-17 15:14:11, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Dostawa pomocy dydaktycznych i innego sprzętu
niezbędnego do realizacji programu nauczania z
wykorzystaniem technologii informacyjno -
komunikacyjnych w ramach Rządowego programu
rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w
zakresie stosowania technologii informacyjno -
komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła - II
POSTĘPOWANIE 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-20 16:55:12, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Dostawa oleju opałowego lekkiego- II
POSTĘPOWANIE 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-15 10:12:31, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Dostawa pomocy dydaktycznych i innego sprzętu
niezbędnego do realizacji programu nauczania z
wykorzystaniem technologii informacyjno –
komunikacyjnych w ramach Rządowego programu
rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w
zakresie stosowania technologii informacyjno –
komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła -III
POSTĘPOWANIE 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-15 14:59:46, wprowadzający: Andrzej Skorupka
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-02 12:07:29 Informację zaktualizowano 2012-12-13 12:05:39, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Dostawa pomocy dydaktycznych i innego sprzętu
niezbędnego do realizacji programu nauczania z
wykorzystaniem technologii informacyjno -
komunikacyjnych w ramach Rządowego programu
rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w
zakresie stosowania technologii informacyjno -
komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła - IV
POSTĘPOWANIE 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-05 14:57:20, wprowadzający: Andrzej Skorupka
USUWANIE Z TERENU GMINY REPKI WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST- WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH -
2012 ROK 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-08 11:08:30 Informację zaktualizowano 2012-11-16 10:41:14, wprowadzający: Andrzej Skorupka
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO
ZŁOTÓWKOWEGO NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ
ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
PODLEGAJĄCYCH SPŁACIE w 2012 r. W KWOCIE
887.076,00 PLN 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-13 14:32:00 Informację zaktualizowano 2012-11-27 14:54:47, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Dostawa pomocy dydaktycznych i innego sprzętu
niezbędnego do realizacji programu nauczania z
wykorzystaniem technologii informacyjno –
komunikacyjnych w ramach Rządowego programu
rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w
zakresie stosowania technologii informacyjno –
komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 09:55:14, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju
poprzez przebudowę ulicy Strażackiej i Sadowej
od drogi krajowej Nr 62 do drogi powiatowej Nr
3926W w Repkach 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-19 14:56:30, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Przebudowa drogi gminnej do mostu na rzece Myśla
we wsi Rudniki 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-18 14:58:10, wprowadzający: Andrzej Skorupka
USUWANIE Z TERENU GMINY REPKI WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST- WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH
– 2013 ROK 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-25 14:36:02, wprowadzający: Andrzej Skorupka
wersja do druku