Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Repki  www.repki.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Organy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Protokoły sesji
Uchwały Rady
Uchwały RIO
Zarządzenia Wójta
Urzędowa Tablica Ogłoszeń
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania budżetowe
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Inne
WYBORY 2011
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
PROMOCJA PROJEKTÓW - FUNDUSZE UNIJNE I INNE
Ochrona Środowiska
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sprawozdania budżetowe > 2012 strona główna 

2012
Rb - ZN kwartalne sprawozdanie o stanie
zobowiązań należnosci Skarbu Państwa z tytułu
wykonania przez jst zadań zleconych wg stanu na
koniec IV kwartału 2012r. 
 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazan oraz naleznosci skarbu panstwa z tyt. wykonywania zadan zleconych na koniec IV kwartalu 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-03-01 13:46:04, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Rb - ZN kwartalne sprawozdanie o stanie
zobowiązań należnosci Skarbu Państwa z tytułu
wykonania przez jst zadań zleconych wg stanu na
koniec IV kwartału 2012r. 
 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazan oraz naleznosci skarbu panstwa z yt. wykonywania zadan zleconych na koniec IV kwartalu 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-03-01 13:45:21, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rzadowej oraz innych zadań
zleconych jst ustawami za IV kwartał 2012r. 
 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach zwiazanych z wykonywaniem zadan z zakresu administracji rzadowej za IV kwartal 2012 r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-03-01 13:42:30, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rzadowej oraz innych zadań
zleconych jst ustawami za IV kwartał 2012r. 

Rb- 50

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-01 13:42:04, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rzadowej oraz innych zadań
zleconych jst ustawami za IV kwartał 2012r. 
 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach zwiazanych z wykonywaniem zadan z zakresu adm. rzadowej za IV kwartal 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-03-01 13:41:00, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rzadowej oraz innych zadań
zleconych jst ustawami za IV kwartał 2012r. 
 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach zwiazanych z wykonywaniem zadan z zakresu adm. rzadowej oraz innych zadan zleconych za IV kwartal 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-03-01 13:38:22, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Rb - 27 ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonywania
planu dochodów związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jst za okres od początku roku do końca
IV kwartału roku 2012 
 Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodow zwiazanych z realizacja zadan z zakresu adm. rzadowej oraz innych zadan zleconych za okres do konca IV kwartalu 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-03-01 13:36:45, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Rb - Z kwartalne sprawozdanie o stanie
zobowiazań wg tytułów dłuznych oraz poręczeń
i gwarancji 
 Rb-Z kwartalne sprawozadnie o stanie zobowiazan wg tytulow dluznych oraz poreczen i gwarancji na koniec IV kwartalu 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-03-01 13:20:11 Informację zaktualizowano 2013-03-01 13:21:35, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Rb - UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o
stanie zobowiazań wg tytułów dłuznych na
koniec 2012r. 
 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupelniajace o stanie zobowiazan wg tytulow dluznch na koniec 2012 ,,r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-03-01 13:18:52, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Rb - UN roczne sprawozdanie uzupełniające o
stanie należnosci z tytułu papierów
wartościowych wg wartości księgowej 
 Rb-UN roczne sprawozdanie uzupelniajace o stanie naleznowsci z tytulu papierow wartosciowych na koniec 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-03-01 13:14:35, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Rb - ST roczne sprawozdanie o stanie środków na
rachunkach bankowych jst na koniec 2012r. 
 Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie srodkow na rach. bankowych na koniec 2012 r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-03-01 13:12:57, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Rb - PDP roczne sprawozanie z wykonania dochodów
podatkowych gminy na koniec 2012r. 
 Rb-PDP roczne spawozdanie z wykonania dochodow podatkowych na koniec 2012 r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-03-01 13:10:30, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Rb - NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyzce
deficycie jst za okres od początku roku do dnia
31 grudnia 2012r. 
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyzce, deficycie z okres do 31 grudnia 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-03-01 13:09:08, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Rb - N kwartalne sprawozdanie o stanie
należności oraz wybranych aktywów finansowych
na koniec IV kwartału 2012r. 
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie naleznosci oraz wybranych aktywow finansowych na koniec IV kwartalu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-03-01 13:05:28, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Rb - 34 S roczne sprawozdanie z wykonania
dochodów i wydatków na rachunku za okresod
początku roku 2012 do końca IV kwartału roku
2012 
 Rb-34S roczne sprawozdanie z wykonania dochodow i wydatkow na rachunku za okres do konca 4kwartalu 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-03-01 13:03:56, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Rb - 28 S roczne sprawozdanie z wykonania planu
wydatków budżetowych jst za okres od początku
roku do 31 grudnia 2012r. 

Rb - 28 S

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-01 13:01:25, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Rb - 27 S roczne sprawozdanie z wykonania planu
dochodów budżetowych jet za okres od początku
roku do 31 grudnia 2012 r. 

Rb - 27 S

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-01 12:54:29, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Rb - Z kwartalne sprawozdanie o stanie
zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz
poręczeń i gwarancji na koniec III kwartału
2012r. 
 Rb-Z kwartalne sprawozdnie o stanie zobowiązań na koniec III kwartału.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-03-01 12:21:25, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Rb - NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyzce
deficycie za okres od początku roku do dnia 30
września 2012r. 
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyzce i deficycie na koniec III kwartału.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-03-01 12:19:27, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Rb - N kwartalne sprawozdanie o stanie
należności oraz wybranych aktywów na koniec III
kwartału 2012r. 
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności na koniec III kwartału.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-03-01 12:17:57, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Rb - 28 S miesięczne sprawozdanie z wykonania
planu wydatków budzetowych jst od początku roku
do dnia 30 września 2012r. 

Rb - 28 S

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-01 12:13:32, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Rb - 27 S miesięczne sprawozdanie z wykonania
planu dochodów budzetowych jst za okres od
początku roku do dnia 30 września 2012r. 

Rb - 27 S

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-01 12:10:56, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rzadowej oraz innych zadań
zleconych jst ustawami za III kwartał 2012r. 
 Rb 50 kwartalne sprawozdnie o wydatkach za III kwartał.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-03-01 12:07:38, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rzadowej oraz innych zadań
zleconych jst ustawami za III kwartał 2012r. 

Rb- 50

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-01 12:07:11, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rzadowej oraz innych zadań
zleconych jst ustawami za III kwartał 2012r. 
 Rb 50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach za III kwartał.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-03-01 12:06:02, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rzadowej oraz innych zadań
zleconych jst ustawami za III kwartał 2012r. 
 Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach za III kwartał,.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-03-01 12:05:26, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Rb - Z kwartalne sprawozdanie o stanie
zobowiązań według tytułów dłużnych oraz
poręczeń i gwarancji wg tytułów dłużnych
oraz poreczeń i gwarancji  
 Rb-Z kwartalne spawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-30 09:11:32 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:46:03, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - NDS kwartalne sprawozdanie o
nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku
do dnia 30 czerwca roku 2012 
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-30 09:10:06 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:45:55, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jst ustawami za II kwartał 2012  
 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za II kwartał roku 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-30 09:08:57 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:45:34, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jst ustawami za II kwartał 2012  
 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach zwiazanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za II kwartał roku 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-30 09:07:42 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:45:11, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rzadowej oraz innych zadań
zleconych jst ustawami za II kwartał roku 2012 
 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za II kwartał roku 2012 (2).pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-30 09:06:16 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:45:01, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rzadowej oraz innych zadań
zleconych jst ustawami za II kwartał roku 2012 
 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za II kwartał roku 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-30 09:05:28 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:44:53, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb- N kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych  
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.,.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-30 09:04:17 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:44:46, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 28 S miesięczne sprawozdanie z wykonania
planu wydatków budżetowych jst za okres od
początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 
 Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 - 3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-30 08:57:05 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:44:38, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 28 S miesięczne sprawozdanie z wykonania
planu wydatków budżetowych jst za okres od
początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 
 Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 - 2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-30 08:56:19 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:44:25, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 28 S miesięczne sprawozdanie z wykonania
planu wydatków budżetowych jst za okres od
początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 
 Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 - 1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-30 08:54:50 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:44:13, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 27 S miesięczne sprawozdanie z wykonania
planu dochodów budżetowych jst za okres od
początku roku do dnia 30 czerwca 2012 
 Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012-2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-30 08:53:20 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:42:16, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 27 S miesięczne sprawozdanie z wykonania
planu dochodów budżetowych jst za okres od
początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 
 Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012-1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-30 08:52:08 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:42:07, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jst ustawami za I kwartał 2012  
 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za I kwartał roku 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-26 12:50:29 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:41:53, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jst ustawami za I kwartał 2012  
 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za I kwartał roku 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-26 12:49:52 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:41:42, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rzadowej oraz innych zadań
zleconych jst ustawami za I kwartał roku 2012 
 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za I kwartał roku 2012 2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-26 12:49:08 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:41:28, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rzadowej oraz innych zadań
zleconych jst ustawami za I kwartał roku 2012 
 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za I kwartał roku 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-26 12:48:25 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:40:50, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb- N kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na
koniec I kwartału 2012 r.  
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg. stanu na koniec I kwartału 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-26 12:47:27 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:40:41, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - Z kwartalne sprawozdanie o stanie
zobowiązań według tytułów dłużnych oraz
poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I
kwartału  
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec I kwartału 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-26 12:44:37 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:40:19, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb -NDS kwartalne sprawozdanie o
nadwyżce/deficycie jst za okres od poczatku roku
do dnia 31 marca roku 2012 
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-26 12:26:31 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:40:06, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 27 S miesięczne sprawozdanie z wykonania
planu dochodów budzetowych jst za okres od
początku roku do dnia 31 marca 2012 
 Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-26 12:24:39 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:39:56, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 28 S miesięczne sprawozdanie z wykonania
planu wydatków budżetowych jst za okres od
początku roku do dnia 31 marca roku 2012 

Rb - 28 S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012

 Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012 cz. 1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-26 12:22:37 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:39:39, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
wersja do druku