Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Repki  www.repki.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Organy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Protokoły sesji
Uchwały Rady
Uchwały RIO
Zarządzenia Wójta
Urzędowa Tablica Ogłoszeń
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania budżetowe
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Inne
WYBORY 2011
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
PROMOCJA PROJEKTÓW - FUNDUSZE UNIJNE I INNE
Ochrona Środowiska
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sprawozdania budżetowe > 2011 strona główna 

2011
Rb - 28 S roczne sprawozdanie z wykonania planu za
okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 -
2 
 Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania palnu za okres od początku roku dnia 31 grudnia 2011 - 2..pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-17 09:02:35 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:39:25, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 28 S roczne sprawozdanie z wykonania planu za
okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 -
1 
 Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania palnu za okres od początku roku dnia 31 grudnia 2011 - 1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-17 08:58:41 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:27:03, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - PDp roczne sprawozdanie z wykonania dochodów
podatkowych na koniec 2011 
 Rb-PDp roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych na koniec 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-17 08:56:45 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:26:17, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - ST roczne sprawozdanie o stanie środków na
rachunkach bankowych jst na koniec 2011 
 Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-17 08:55:33 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:25:00, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - UN roczne sprawozdanie uzupełniające o
stanie należności z tytułu papierów
wartościowych wg wartości księgowej wg stanu na
koniec 2011 
 Rb-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie nalezności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej wg stanu na koniec 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-17 08:53:15 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:24:48, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o
stanie zobowiązań według tytułów dłużnych  
 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-17 08:51:29 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:24:35, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 34S roczne sprawozdanie z wykonywania
dochodów i wydatków za okres od początku roku
2011 do końca IV kwartału 2011  
 Rb-34S roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków za okres od początku roku 2011 do końca IV kwartału 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-17 08:48:54 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:24:20, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb 27S roczne sprawozdanie za okres od poczatku
roku do dnia 31 grudnia 2011 
 Rb-27S Roczne sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-17 08:44:17 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:17:44, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - N kwartalne sprawozdanie o stanie
należności oraz wybranych aktywów finansowych
wg stanu na koniec IV kwartału 2011  
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg. stanu na koniec IV kwartału 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-17 08:42:43 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:17:08, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rzadowej oraz innych zadań
zleconych jst ustawami za IV kwartał 2011 
 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za IV kwartał 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-17 08:41:28 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:16:51, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rzadowej oraz innych zadań
zleconych jst ustawami za IV kwartał 2011 
 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za IV kwartał roku 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-17 08:40:49 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:15:36, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rzadowej oraz innych zadań
zleconych jst ustawami za IV kwartał 2011 
 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami i za IV kwartał 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-17 08:39:13 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:15:26, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb -50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jst ustawami za IV kwartał 2011 
 Rb-50kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej za IV kwartał 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-17 08:38:11 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:15:14, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rzadowej oraz innych zadań
zleconych jst ustawami za IV kwartał 2011 
 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst za IV kwartał 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-17 08:37:18 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:14:57, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jst ustawami za I V kwartał 2011  
 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za IV kwartał 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-17 08:36:16 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:14:47, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - Z kwartalne sprawozdanie o stanie
zobowiązań według tytułów dłużnych oraz
poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV
kwartału 2011 
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-17 08:34:42 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:14:15, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 27 ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania
planu dochodów związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej za okres od
poczatku roku do końca IV kwartału 2011 
 Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za okres od początku roku do końca IV kwartału 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-17 08:32:09 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:14:00, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - ZN kwartalne sprawozdanie o stanie
zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z
tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych wg
stanu na koniec IV kwartału 2011  
 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych wg stanu na koniec IV kwartału 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-17 08:29:15 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:13:49, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - ZN kwartalne sprawozdanie o stanie
zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z
tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych wg
stanu na koniec IV kwartału 2011  
 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst wg stanu na koniec IV kwartału 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-17 08:28:03 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:13:34, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - ZN kwartalne sprawozdanie o zobowiązaniach
oraz należności Skarbu Państwa z tytułu
wykonywania przez jst zadań zleconych wg stanu na
koniec IV kwartału 2011  
 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec IV kwartału 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-17 08:25:55 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:10:48, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce jst za
okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011..pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-17 08:17:20 Informację zaktualizowano 2012-08-03 12:10:34, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jst ustawami za III kwartał roku 2011  

Rb - 50

Rb-50

 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach zwiazanych z wykonywaniem zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 17:02:54 Informację zaktualizowano 2012-08-02 15:06:45, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rzadowej oraz innych zadań
zleconych jst ustawami za III kwartał roku 2011 

Rb - 50

Rb -50

 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach zwiazanych z wykonywaniem zadan z zakresu administracji rzadowej.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 16:58:53 Informację zaktualizowano 2012-08-02 15:06:35, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - NDS kwartalne sprawozdanie o
nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku
do dnia 30 września roku 2011 
 Rb-NDS kwartalne sprawozdnie o nadwyzce-deficycie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 16:57:42 Informację zaktualizowano 2012-08-02 15:06:09, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - ZN kwartalne sprawozdanie o zobowiązaniach
oraz należnościach Skarbu Państwa na koniec
kwartału III  

Rb - ZN

 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazan oraz naleznosci skarbu panstwa na koniec III kwartalu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 16:54:39 Informację zaktualizowano 2012-08-02 15:03:19, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - Z kwartalne sprawozdanie o stanie
zobowiązań według tytułów dłużnych oraz
poręczeń i gwarancji wg stanu na III kwartał
2011 r. 
 Rb-Z kwartalne sprawozdnie o stanie zobowiazan.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 16:50:49 Informację zaktualizowano 2012-08-02 15:03:09, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - N kwartalne sprawozdanie o stanie
należności oraz wybranych aktywów finansowych
wg stanu na III kwartał 2011 r.  
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie naleznosci.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 16:49:16 Informację zaktualizowano 2012-08-02 15:01:41, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 27 ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania
planu dochodów związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jst ustawami za okres od poczatku roku
do końca III kwartału roku 2011 
 Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodow do konca III kwartalu 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 16:46:36 Informację zaktualizowano 2012-08-02 15:01:29, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 28 S miesięczne sprawozdanie z wykonania
planu wydatków budżetowych jst za okres od
początku roku do dnia 30 września roku 2011 

Rb -28 S cz.2

 Rb-28S miesieczne sprawozdanie z wykonania planu wydatkow za okres do 30 wrzesnia 2011 cz. 1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 16:42:11 Informację zaktualizowano 2012-08-02 15:01:19, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 27 S miesięczne sprawozdanie z wykonania
planu dochodów budżetowych jst za okres od
początku roku do dnia 30 września roku 2011 
 Rb-27 miesieczne sprawozdnie do 30.09.2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 16:40:02 Informację zaktualizowano 2012-08-02 15:00:58, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 28 S miesięczne sprawozdanie z wykonania
planu wydatków budżetowych jst za okres od
początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011 
 Rb-28S.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-08-09 14:34:02 Informację zaktualizowano 2012-08-02 14:53:57, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jst ustawami za II kwartał roku 2011  
 Rb-50 kwartalne 5.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-08-09 14:31:42 Informację zaktualizowano 2012-08-02 14:53:49, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jst ustawami za II kwartał roku 2011  
 Rb-50 kwartalne 4.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-08-09 14:30:43 Informację zaktualizowano 2012-08-02 14:53:40, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jst ustawami za II kwartał roku 2011  
 Rb-50 kwartalne 2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-08-09 14:29:55 Informację zaktualizowano 2012-08-02 14:06:44, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rzadowej oraz innych zadań
zleconych jst ustawami za II kwartał roku 2011 
 Rg-50 kwartalne 6.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-08-09 14:28:43 Informację zaktualizowano 2012-08-02 14:06:27, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rzadowej oraz innych zadań
zleconych jst ustawami za II kwartał roku 2011 
 RB-50 kwartalne 3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-08-09 14:27:51 Informację zaktualizowano 2012-08-02 14:06:17, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb -50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jst ustawami za II kwartał roku 2011 
 Rb-50 kwartalne 1,.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-08-09 14:26:57 Informację zaktualizowano 2012-08-02 14:06:09, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb -NDS kwartalne sprawozdanie o
nadwyżce/deficycie jst za okres od poczatku roku
do dnia 30 czerwca roku 2011 
 Rb-NDS kwartalne.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-08-09 08:56:55 Informację zaktualizowano 2012-08-02 14:05:08, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - Z kwartalne sprawozdanie o stanie
zobowiązań według tytułów dłużnych oraz
poręczeń i gwarancji  
 Rb-Z kwratalne,.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-08-09 08:55:17 Informację zaktualizowano 2012-08-02 14:05:00, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - N kwartalne sprawozdanie o stanie
należności oraz wybranych aktywów finansowych  
 Rb-N kwartalne,.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-08-09 08:53:57 Informację zaktualizowano 2012-08-02 14:04:52, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 34 S półroczne sprawozdanie z wykonania
dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa
w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
za okres od początku roku do końca II kwartału
roku 2011 
 Rb-34S półroczne.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-08-09 08:52:53 Informację zaktualizowano 2012-08-02 14:04:42, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 27 S miesięczne sprawozdanie z wykonania
planu dochodów budzetowych jst za okres od
początku roku do dnia 30 czerwca 2011 
 Rb-27S.,.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-08-09 08:50:04 Informację zaktualizowano 2012-08-02 14:04:25, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 28 S miesięczne sprawozdanie z wykonania
planu wydatków budżetowych jst za okres od
początku roku do dnia 31 marca roku 2011 

Rb - 28 S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011 cz.2

 Rb - 28 S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budzetowych jst za okres od poczatku roku do dnia 31 marca roku 2011 cz.1.,.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-12 09:10:08 Informację zaktualizowano 2012-08-02 14:04:15, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jst ustawami za I kwartał roku 2011  
 Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za I kwartał roku 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-12 08:57:07 Informację zaktualizowano 2012-08-02 14:04:06, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jst ustawami za I kwartał roku 2011  
 Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za I kwartał roku 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-12 08:56:05 Informację zaktualizowano 2012-08-02 14:03:52, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jst ustawami za I kwartał roku 2011  
 Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za I kwartał roku 2011..pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-12 08:55:00 Informację zaktualizowano 2012-08-02 14:03:44, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rzadowej oraz innych zadań
zleconych jst ustawami za I kwartał roku 2011 
 Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za I kwartał roku 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-12 08:43:26 Informację zaktualizowano 2012-08-02 14:03:35, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rzadowej oraz innych zadań
zleconych jst ustawami za I kwartał roku 2011 
 Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za I kwartał roku 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-12 08:41:37 Informację zaktualizowano 2012-08-02 14:03:26, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rzadowej oraz innych zadań
zleconych jst ustawami za I kwartał roku 2011 
 Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach zwiazanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za I kwartał roku 2011..pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-12 08:40:03 Informację zaktualizowano 2012-08-02 14:03:13, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - N kwartalne sprawozdanie o stanie
należności oraz wybranych aktywów finansowych
wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku 
 Rb- N kwartalne sprawozdanie o stanie należnosci oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-12 08:32:42 Informację zaktualizowano 2012-08-02 14:02:53, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - Z kwartalne sprawozdanie o stanie
zobowiązań według tytułów dłużnych oraz
poręczeń i gwarancji  
 Rb Z -kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji..pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-12 08:30:13 Informację zaktualizowano 2012-08-02 14:02:42, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - NDS kwartalne sprawozdanie o
nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku
do dnia 31 marca roku 2011 
 R b- NDS kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-12 08:28:16 Informację zaktualizowano 2012-08-02 14:02:27, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 27 ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania
planu dochodów związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jst ustawami za okres od poczatku roku
do końca I kwartału roku 2011 
 Rb - 27 ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-12 08:26:29 Informację zaktualizowano 2012-08-02 13:37:22, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 27 S miesięczne sprawozdanie z wykonania
planu dochodów budzetowych jst za okres od
początku roku do dnia 31 marca 2011 (zbiorczo) 
 Rb- 27 S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budzetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011 (zbiorczo).pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-12 08:22:55 Informację zaktualizowano 2012-08-02 13:20:39, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 27 S miesięczne sprawozdanie z wykonania
planu dochodów budzetowych jst za okres od
początku roku do dnia 31 marca 2011 
 Rb - 27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31marca 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-12 08:21:38 Informację zaktualizowano 2012-08-02 13:20:29, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
wersja do druku