Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Repki  www.repki.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Organy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Protokoły sesji
Uchwały Rady
Uchwały RIO
Zarządzenia Wójta
Urzędowa Tablica Ogłoszeń
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania budżetowe
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Inne
WYBORY 2011
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
PROMOCJA PROJEKTÓW - FUNDUSZE UNIJNE I INNE
Ochrona Środowiska
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sprawozdania budżetowe > 2010 strona główna 

2010
Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu
wydatków budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego  

Rb -28 S cz.2

Rb -28 S cz.3

Rb -28 S cz.4

Rb -28 S cz.5

Rb -28 S cz.6

Rb -28 S cz.7

Rb -28 S cz.8

Rb -28 S cz.9

Rb -28 S cz.10

Rb -28 S cz.11

 Rb-28S ROCZNE_cz1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-03-02 13:25:34 Informację zaktualizowano 2012-08-02 13:20:14, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu
dochodów budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do dnia
31 grudnia roku 2010 
 Rb-27S,,.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-03-02 08:56:47 Informację zaktualizowano 2012-08-02 13:20:01, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych  
 Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-03-02 08:41:06 Informację zaktualizowano 2012-08-02 13:19:46, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - UN roczne sprawozdanie uzupełniające o
stanie należności z tytułu papierów
wartościowych 
 Rb-UN ROCZNE.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-03-02 08:37:16 Informację zaktualizowano 2012-08-01 10:50:43, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Pb-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie
należności z tytułu papierów wartościowych wg
wartości księgowej 
 Rb-UNROCZNE SPRAWOZDANIE.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-03-02 08:34:52 Informację zaktualizowano 2012-08-01 10:49:39, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów
podatkowych 
 Rb-PDP ROCZNE.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-03-02 08:28:37 Informację zaktualizowano 2012-08-01 10:48:55, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji 
 Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-03-02 08:26:53 Informację zaktualizowano 2012-08-01 10:45:02, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb- Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji 
 Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-03-02 08:25:26 Informację zaktualizowano 2012-08-01 10:40:13, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie
zobowiązań wg tytułów dłużnych 
 Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-03-02 08:19:07 Informację zaktualizowano 2012-08-01 10:35:45, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie
zobowiązań wg tytułów dłużnych 
 Rb-UZ roczne sprawozdanie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-03-02 08:18:10 Informację zaktualizowano 2012-08-01 10:33:10, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb- ST roczne sprawozdanie o stanie środków na
rachunkach bankowych jednostek samorządu
terytorialnego na koniec 2010r. 
 Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2010 r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-03-02 08:10:41 Informację zaktualizowano 2012-08-01 10:30:58, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce -
deficycie 
 Rb-NDS.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-03-02 08:08:37 Informację zaktualizowano 2012-08-01 10:28:13, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych  
 Rb-N KWARTALNE.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-03-02 08:07:12 Informację zaktualizowano 2012-08-01 10:22:31, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów
finansowych dochodów własnych jednostek
budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych  
 Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-03-02 08:05:27 Informację zaktualizowano 2012-08-01 10:18:38, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów
finansowych dochodów własnych jednostek
budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych  
 Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-03-02 08:04:07 Informację zaktualizowano 2012-08-01 10:00:03, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 28S miesięczne sprawozdanie z wykonania
planu wydatków budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego  

miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budzetowych jednostki szmorządu terytorialnego cz.1

miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budzetowych jednostki szmorządu terytorialnego cz.2

miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budzetowych jednostki szmorządu terytorialnego cz.3

miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budzetowych jednostki szmorządu terytorialnego cz.4

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 16:11:31 Informację zaktualizowano 2012-08-01 09:58:52, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb- 27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu
dochodów budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego 

miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodow budżetowych cz.1

miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodow budżetowych cz.2

miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodow budżetowych cz.3

miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodow budżetowych cz.4

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 16:02:53 Informację zaktualizowano 2012-08-01 09:53:49, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach
związanych z wykonaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu trrytorialnrgo
ustawami za III kwartał roku 2010 

Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za III kwartał roku 2010.pdf

Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za III kwartał roku 2010 - 2.pdf

Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za III kwartał roku 2010 - 4.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-17 14:48:08 Informację zaktualizowano 2012-08-01 09:43:38, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami za III kwartał roku 2010 

Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za III kwartał roku 2010..pdf

Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za III kwartał roku 2010.pdf

Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za III kwartał roku 2010 - 3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-17 14:43:17 Informację zaktualizowano 2012-08-01 09:42:26, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji 

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-17 14:40:59 Informację zaktualizowano 2012-08-01 09:40:44, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce -
deficycie 

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce - deficycie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-17 14:37:00 Informację zaktualizowano 2012-08-01 09:39:02, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych  

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-17 14:35:02 Informację zaktualizowano 2012-08-01 09:34:04, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb- 27 ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania
planu dochodów związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami  

Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-17 14:31:04 Informację zaktualizowano 2012-08-01 09:29:55, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami za I kwartał roku 2010 
 Rb- 50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I kwartał roku 2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-04-30 14:45:07 Informację zaktualizowano 2012-08-01 09:28:59, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami za I kwartał roku 2010 
 Rb-50-Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za I kwartał 2010 r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-04-30 14:36:41 Informację zaktualizowano 2012-08-01 09:28:07, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach
związanych z wykonaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu trrytorialnrgo
ustawami zbiorczo za I kwartał roku 2010 
 Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za I kwartał 2010 r. 2...pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-04-30 14:27:18 Informację zaktualizowano 2012-08-01 09:20:31, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o wydatkach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami za I kwartał roku 2010 
 Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za I kwartał 2010 r. 1...pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-04-30 14:25:18 Informację zaktualizowano 2012-08-01 09:18:34, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o wydatkach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami za I kwartał roku 2010  
 Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za I kwartał 2010 r. 2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-04-30 14:13:40 Informację zaktualizowano 2012-08-01 09:17:44, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach
związanych z wykonaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu trrytorialnrgo
ustawami zbiorczo za I kwartał roku 2010 
 Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za I kwartał 2010 r. 1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-04-30 14:10:47 Informację zaktualizowano 2012-08-01 09:16:34, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji wg stanu na koniec I kwartału roku 2010 
 Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-04-30 14:04:01 Informację zaktualizowano 2012-08-01 09:13:44, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I
kwartału roku 2010 
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-04-30 13:58:42 Informację zaktualizowano 2012-08-01 09:07:57, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O
NADWYŻCE/DEFICYCIE jednostki samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do dnia
31 marca roku 2010 
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jst.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-04-30 13:54:16 Informację zaktualizowano 2012-08-01 09:05:16, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb - 28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania
planu wydatków budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia
31 marca roku 2010 

Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst 2

Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst 3

Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst 4

Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst 5

Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst 6

 Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst 1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-04-30 13:06:09 Informację zaktualizowano 2012-08-01 08:45:25, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Rb -27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu
dochodów budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do dnia
31 marca roku 2010  

Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 2

Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 3

 Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst 1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-04-30 12:55:39 Informację zaktualizowano 2012-08-01 08:29:21, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
wersja do druku