Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Repki  www.repki.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Organy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Protokoły sesji
Uchwały Rady
Uchwały RIO
Zarządzenia Wójta
° 2009r.
° 2010r.
° 2011r.
° 2012r.
° 2013r.
Urzędowa Tablica Ogłoszeń
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Inne
WYBORY 2011
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
PROMOCJA PROJEKTÓW - FUNDUSZE UNIJNE I INNE
Ochrona Środowiska
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2012r. strona główna 

2012r.
Zarządzenie Nr 1/2012 Wójta Gminy Repki z dnia 9
stycznia 2012 r. w sprawie przekazania jednostkom
Gminy, informacji o ostatecznych kwotach dochodów
i wydatków tych jednostek określonych w uchwale
budżetowej. 

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

Zał. 5

Zał. 6

Zał. 7

Zał. 8

Zał. 9

Zał. 10

Zał. 11

Zał. 12

Zał. 13

Zał. 14

Zał. 15

 Zarządzenie Nr 1 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-01 08:07:13, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Repki z dnia 9
stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i
wdrożenia Dokumentacji systemu ochrony danych
osobowych w Gminie Repki.  
 Zarządzenie Nr 2.2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-01 08:15:15, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
16 stycznia 2012 r. w sprawie przekazania kasy w
Urzędzie na czas zwolnienia lekarskiego. 
 Zarządzenie Nr 3 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-01 08:16:47, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
30 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy
organizacyjnych zespołu szkół oraz szkoły
podstawowej na terenie gminy Repki na rok szkolny
2011/2012 
 Zarządzenie Nr 4-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-03-02 07:41:55, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
21 luty 2012r. w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego oraz zatwierdzenia
regulaminu pracy komisji 
 Zarządzenie Nr 6-2012..pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-03-02 07:43:13 Informację zaktualizowano 2012-03-02 07:45:00, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
21 luty 2012r. w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego oraz zatwierdzenia
regulaminu pracy komisji 
 Zarządzenie Nr 7-2012..pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-03-02 07:46:33, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
21 luty 2012r. w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego oraz zatwierdzenia
regulaminu pracy komisji 
 Zarządzenie Nr 8-2012..pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-03-02 07:47:28, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
23 lutego 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Repki na lata 2012-2020 
 Zarządzenie Nr Nr 9-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-03-02 07:49:45, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarzadzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
23 luty 2012 r. w sprawie zmian w budżecie 
 Zarządzenie Nr 10-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-03-02 07:51:26, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarzadzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
27 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji 
 Zarządzenie nr 11-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-03-27 10:05:35, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarzadzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
29 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji 
 Zarządzenie nr 12-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-03-27 10:06:47, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarzadzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
29 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji 
 Zarządzenie nr 13-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-03-27 10:07:48, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarzadzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
29 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji 
 Zarządzenie nr 14-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-03-27 10:08:45, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
23 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Repki za 2011r.  

Zał. 1 cz.1

Zał.1 cz.2

Zał. 1 cz.3

Zał. 2

Zał. 3 cz.1

Zał. 3 cz.2

Zał. 4

Zał. 5

Zał. 6

Zał. 7

Zał. 8

Zał. 9

Zał. 10

Zał. 11

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach za 2011 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach za 2011 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Repki na dzień 31.12.2011r.

 Zarządzenie Nr 15.2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-18 07:50:34, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
12 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Repki na lata 2012-2020 
 zarządzenie nr 17.2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-18 08:10:21, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
12 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie 
 Zarządzenie Nr 18-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-18 08:11:48, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
23 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Repki na lata 2012-2020 
 Zarządzenie Nr 19-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-15 07:16:24, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
23 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie 
 Zarządzenie Nr 20-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-15 07:17:52, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
24 kwietnia 2012 r. w sprawie założeń do
opracowania organizacji szkół i przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Repki na rok szkolny
2012/2013 
 Zarządzenie Nr 21-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-15 07:19:55 Informację zaktualizowano 2012-06-15 07:26:13, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
15 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy
organizacyjnych zespołów szkół oraz szkoły
podstawowej na terenie gminy Repki na rok szkolny
2012/2013 
 Zarządzenie Nr 22-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-15 07:21:52 Informację zaktualizowano 2012-06-15 07:25:18, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
15 maja 2012r. w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego oraz zatwierdzenia
regulaminu pracy komisji 
 Zarządzenie Nr 23-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-15 07:24:26, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
15 maja 2012r. w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego oraz zatwierdzenia
regulaminu pracy komisji 
 Zarządzenie Nr 24-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-15 07:29:33, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
22 maja 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Repki na lata 2012-2020 
 Zarządzenie Nr 25-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-15 07:30:53, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
22 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie 
 Zarządzenie Nr 26-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-15 07:31:48, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
23 maja 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr
34/2011 z dnia 18 maja 2011r. w sprawie
zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych zespolu
szkół na terenie gminy Repki na rok szkolny
2011/2012  
 Zarządzenie Nr 27-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-15 07:39:02, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarzadzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Repki z dnia 4
czerwca 2012r. w sprawie powołania komisji do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji  
 Zarzadzenie Nr 28-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-20 09:54:11, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
4 czerwca 2012r. w sprawie powołania komisji do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji  
 Zarzadzenie Nr 29-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-20 09:57:41, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 30/2012 Wojta Gminy Repki z dnia
14 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnej
Ewidencji Zabytków Gminy Repki 
 Zarzadzenie Nr 30-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-20 09:59:07, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 31/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
18 czerwca 2012r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do zaopiniowania ofert złozonych na
zorganizowanie w roku 2012 wypoczynku letniego dla
dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich,
dysfunkcyjnych i zagrożonych patologiwmi,
zwłaszcza alkoholizmem. 
 Zarzadzenie Nr 31-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-20 10:02:29, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
18 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Repki na lata 2012-2020
 
 Zarzadzenie Nr 32-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-20 10:11:06, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
18 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie 
 Zarzadzenie Nr 33-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-20 10:13:50, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
20 czerwca 2012r. w sprawie odwołania Dyrektora
Zespołu Szkół w Repkach  
 Zarzadzenie Nr 34-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-20 10:17:30, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarzadzenie Nr 35/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
26 czerwca 2012r. w sprawie powołania komisji do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji  
 Zarzadzenie Nr 35-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-20 10:18:30, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 36/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Repki na lata 2012-2020
 
 Zarzadzenie Nr 36-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-20 10:21:30, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie 
 Zarzadzenie Nr 37-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-20 10:24:30, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 38/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
9 lipca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Repki na lata 2012-2020
 
 Zarzadzenie Nr 38-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-20 10:28:18, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 39/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
9 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie 
 Zarzadzenie Nr 39-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-20 10:29:49, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 40/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
17 lipca 2012r. w sprawie ustalenia terminu
skladania wniosków o udzielenie pomocy finansowej
uczniom na zakup podreczników 
 Zarzadzenie Nr 40-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-20 10:35:11, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 41/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
17 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji  
 Zarządzenie nr 41-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-08-21 07:30:47, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
17 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji  
 Zarządzenie nr 42-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-08-21 07:31:52, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
20 sierpnia 2012r. w sprawie informacji o
przebiegu wykonania budżetu Gminy Repki, o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz o przebiegu wykonywania planów
finansowych samorządowych instytucji za I
półrocze 2012r. 

Zał. 1

Zał. 1 cz.2

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

Zał.5

Zał. 6

Zał. 7

Zał. 8

Zał. 9

Zał. 10

Informacja z wykonania Planu Finansowego GOK za I półrocze 2012r.

Informacja z wykonania Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach za I półrocze 2012 r.

 Zarządzenie Nr 43-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-09-03 11:13:33, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
20 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Repki na lata 2012-2020
 
 Zarządzenie 44 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-09-17 08:01:10, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 45/2012 Wojta Gminy Repki z dnia
20 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy 
 Zarządzenie 45 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-09-17 08:02:46, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 46/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
20 sierpnia 2012r. w sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół
w Skrzeszewie 
 Zarządzenie Nr 46-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-09-17 08:10:15, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 47/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
20 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
oraz zatwierdzenia regulaminy pracy komisji  
 Zarządzenie 47 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-09-17 08:19:31, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 48/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
27 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
oraz zatwierdzenia regulaminy pracy komisji  
 Zarządzenie 48 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-09-17 08:20:27, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 50/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
30 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia
pełnienia obowiazków Dyrektora Zespołu Szkół
w Repkach  
 Zarządzenie 50 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-09-17 08:25:33, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
3 września 2012r. w sprawie powołania komisji
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
oraz zatwierdzenia regulaminy pracy komisji  
 Zarządzenie 51 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-09-17 08:26:43, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta gminy Repki z dnia
5 września 2012r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy
organizacyjnych zespolu szkół na terenie gminy
Repki na rok szkolny 2012/2013 
 Zarządzenie 52 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-09-17 08:29:06, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 53/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
7 września 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Repki na lata 2012-2020 

Zarządzenie Nr 53/2012

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-17 08:33:15, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
7 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie  

Zarządzenie Nr 54/2012

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-17 08:34:41, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 56/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
7 września 2012r. w sprawie przedłużenia
terminu składania wniosków o udzielenie pomocy
finansowej uczniom na zakup podręczników  
 Zarządzenie 56 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-09-17 08:42:09, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 57/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
13 września 2012r. w sprawie uchylenia
Zarządzenia Nr 54/2012 z dnia 7 września 2012r.
w sprawie zmian w budżecie  
 Zarządzenie Nr 57 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-09-17 08:45:37, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie nr 58/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
13 września 2012r. w sprawie uchylenia
Zarządzenia Nr 53/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
7 września 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Repki na lata 2012-2020
 
 Zarządzenie 58 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-09-17 08:57:57, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
13 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie 
 Zarządzenie 59 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-09-17 08:59:17, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
13 września 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Repki na lata 2012-2020 

Zarządzenie Nr 60/2012

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-17 09:03:35, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
27 sierpnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Zespole
Szkół w Repkach 
 Zarządzenie Nr 49 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-10-08 09:17:28, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
7 września 2012r. w sprawie powołania komisji
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji  
 Zarządzenie Nr 55 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-10-08 09:19:46, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 61/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
17 września 2012r. w sprawie powołania komisji
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji  
 Zarządzenie Nr 61 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-10-08 09:21:54, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 62/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie 

Zarządzenie Nr 62/2012

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-08 09:27:47, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 63/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
28 września 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Repki na lata
2012-2020. 

Zarządzenie Nr 63/2012

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-08 09:33:42, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 64/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
3 października 2012r. w sprawie określenia
kosztów ogrzewania 1 m2 powierzchni w jednostkach
organizacyjnych Gminy.  
 Zarządzenie Nr 64 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-10-08 09:36:00, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 65/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
8 października 2012r. w sprawie określenia
kosztów ogrzewania 1 m2 powierzchni w Gminnym
Ośrodku Zdrowia w Repkach. 
 Zarzadzenie Nr 65 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-10-31 07:43:04, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 66/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
15 października 2012r. w sprawie powołania
komisji do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego oraz zatwierdzenia regulaminu
pracy komisji  
 Zarzadzenie Nr 66 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-10-31 07:45:04, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 67/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
15 października 2012r. w sprawie powołania
komisji do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego oraz zatwierdzenia regulaminu
pracy komisji  
 Zarzadzenie Nr 67 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-10-31 07:45:52, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 69/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
29 października 2012r. w sprawie zmian w
budżecie  

Zarządzenie Nr 69/2012

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 14:54:21, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 70/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
29 października 2012r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Repki na
lata 2012-2020 

Zarządzenie Nr 70/2012

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 14:56:50, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 71/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
30 października 2012r. w sprawie zmian w
Zarządzeniu Nr 22/2012 z dnia 15 maja 2012 r. w
sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych
zespolu szkół na terenie gminy Repki na rok
szkolny 2012/2013 
 Zarządzenie Nr 71 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 15:00:01, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 72/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
30 października 2012r. w sprawie powołania
komisji przetargowej 
 Zarządzenie Nr 72 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 15:01:52, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 73/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
5 listopada 2012r. w sprawie powołania komisji do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji  
 Zarządzenie Nr 73 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 15:03:11, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 74/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
7 listopada 2012r. w sprawie powołania komisji do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji  
 Zarządzenie Nr 74 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 15:04:03, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 75/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
12 listopada 2012r. w sprawie powołania komisji
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji  
 Zarządzenie Nr 75 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 15:04:39, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 76/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
13 listopada 2012r. w sprawie powołania komisji
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji  
 Zarządzenie Nr 76 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 15:05:18, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
14 listopada 2012r. w sprawie projektu uchwały
budżetowej na rok 2013 

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Repki na 2013r.

Tabela Nr 1

Tabela 1a

Tabela 2

Tabela 2a

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5

Zał. 1

Zał. 2

 Zarządzenie Nr 77 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-11-22 15:34:25, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 78/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
14 listopada 2012r. w sprawie projektu uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2013-2020 

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zał. 1

Zał. 2

 Zarządzenie Nr 78 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-11-22 15:42:42, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 79/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
14 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie 

Zarządzenie Nr 79/2012

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-22 15:49:36, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 80/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
19 listopada 2012r. w sprawie uchylenia
Zarządzenia Nr 70/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
29 października 2012 roku w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Repki na
lata 2012-2020. 
 Zarządzenie Nr 80 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-11-22 15:53:56, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 81/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
20 listopada 2012r. w sprawie powołania komisji
ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstalych
wskutek klęski żywiołowej 
 Zarządzenie Nr 81 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-11-22 15:56:41, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 82/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie
gminy 

Zarządzenie Nr 82/2012

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-08 08:18:46, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 83/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
3 grudnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych w sprawach związanych z
nowymi zasadami gospodarowania odpadami
komunalnymi 
 Zarządzenie Nr 83 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-08 08:25:06 Informację zaktualizowano 2013-01-08 08:27:26, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 84/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
3 grudnia 2012r. w sprawie powołania Komisji
Negocjacyjnej 
 Zarządzenie Nr 84 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-08 08:32:01, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 85/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
11 grudnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy,
jednostkach OSP oraz powołania komisji
inwentaryzacyjnej i likwidacyjnej 
 Zarządzenie Nr 85 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-08 08:34:38, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 86/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
11 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie gruntów pod drogi 

Zarządzenie Nr 86/2012

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-08 08:36:15, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 87/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
11 grudnia 2012r. w sprawie powołania Społecznej
Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia regulaminu
jej pracy 

Zarządzenie Nr 87/2012

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-08 08:40:36, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 88/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
27 grudnia 2012r. w sprawie umorzenia nalezności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 
 Zarządzenie Nr 88 2012,.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-08 08:45:23, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 89/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie 

Zarządzenie Nr 89/2012

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-08 08:47:40, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 90/2012 Wójta Gminy Repki z dnia
31 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr
22/2011 z dnia 15 maja 2012r. w sprawie
zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych zespołu
szkół na terenie gminy Repki na rok szkolny
2012/2013 
 Zarządzenie Nr 90 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-08 08:52:27, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
wersja do druku