Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Repki  www.repki.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Organy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Protokoły sesji
Uchwały Rady
Uchwały RIO
Zarządzenia Wójta
Urzędowa Tablica Ogłoszeń
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Inne
WYBORY 2011
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
PROMOCJA PROJEKTÓW - FUNDUSZE UNIJNE I INNE
Ochrona Środowiska
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 WYBORY 2011 strona główna 

WYBORY 2011
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
8 sierpnia 2011 r.o okręgu wyborczym w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Podlskiej i do Senatu
Rzeczypospilitej Polskiej, zarządzonych na dzień
9 października 2011 r. 

obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-12 14:14:29 Informację zaktualizowano 2011-08-12 14:19:24, wprowadzający: Iwona Wasilewska
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REPKI z dnia 09
września 2011 r w sprawie informacji o numerach i
granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o
możliwości głosowania korespondencyjnego przez
wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie,
które z obwodowych komisji wyborczych są
wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia
głosowania korespondencyjnego 

OBWIESZCZENIE

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-09 11:57:32 Informację zaktualizowano 2011-09-09 11:58:32, wprowadzający: Iwona Wasilewska
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY REPKI 

ogłoszenie

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-14 15:22:39 Informację zaktualizowano 2011-09-14 15:23:16, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Zarządzenie Wójta Gminy Repki w sprawie
zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich
komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych
miejsc do publicznej wiadomości. 

zarządzenie

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-17 13:19:52 Informację zaktualizowano 2011-08-17 13:26:47, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w
Siedlcach z dnia 22 sierpnia 2011 r. o siedzibie i
dyżurach pełnionych przez Komisję 

Informacja

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-23 15:06:42 Informację zaktualizowano 2011-08-23 15:07:12, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach
z dnia 24 sierpnia 2011 r. o dodatkowym dyzurze
pełnionym przez Komisję 

komunikat

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-24 11:35:11 Informację zaktualizowano 2011-08-24 11:35:38, wprowadzający: Iwona Wasilewska
AKTUALNOŚCI PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

www.pkw.gov.pl


 


 

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-24 13:04:03 Informację zaktualizowano 2011-09-14 10:33:15, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Uchwała Nr X/57/2011 Rady Gminy Repki z dnia 26
sierpnia 2011 r. 

uchwała

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-30 11:05:07 Informację zaktualizowano 2011-08-30 11:06:14, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
31 sierpnia 2011 r w sparwie wyznaczenia obwodowej
komisji dla celów głosowania korespondencyjnego. 

zarządzenie

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-31 11:27:41 Informację zaktualizowano 2011-08-31 11:28:34, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
31 sierpnia 2011 r. 

Zarządzenie

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-07 10:06:38 Informację zaktualizowano 2011-09-07 10:07:51, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Zarządzenie Wójta Gminy Repki w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych 

zarządzenie

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-19 14:57:55, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Informacja Wójta Gminy Repki z dnia 27.09.2011 r.
o składach obwodowych komisji wyborczych 

informacja

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-29 09:50:18 Informację zaktualizowano 2011-09-29 09:50:58, wprowadzający: Iwona Wasilewska
wersja do druku