Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Repki  www.repki.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Organy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Protokoły sesji
Uchwały Rady
° 2009r.
° 2010r.
° 2011r.
° 2012r.
° 2013r.
° Poprzednie
° Tematycznie
Uchwały RIO
Zarządzenia Wójta
Urzędowa Tablica Ogłoszeń
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Inne
WYBORY 2011
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
PROMOCJA PROJEKTÓW - FUNDUSZE UNIJNE I INNE
Ochrona Środowiska
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2011r. strona główna 

2011r.
Uchwala Nr V/18/2011 Rady Gminy Repki z dnia 28
stycznia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
 

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5

 Uchwała Nr V-18-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-02-16 07:47:56, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr V/21/2011 Rady Gminy Repki z dnia 28
stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Gminy Repki do Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka o nazwie Mazowiecko -
Podlaskie Stowarzyszenie Rybackie  
 Uchwała Nr -21-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-02-16 08:08:59, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr V/22/2011 Rady Gminy Repki z dnia 28
stycznia 2011r. w sprawie diet radnych i ryczaltu
dla przewodniczącego Rady 
 Uchwała Nr V-22-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-02-16 08:11:04, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr V/23/2011 Rady Gminy Repki z dnia 28
stycznia 2011r. w sprawie diet dla sołtysów oraz
zwrotu kosztow podróży slużbowych. 
 Uchwała Nr -23-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-02-16 08:13:15, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr V/24/2011 Rady Gminy Repki z dnia 28
stycznia 2011r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji. 
 Uchwała Nr V-24-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-02-16 08:17:38, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr V/17/2011 Rady Gminy Repki z dnia 28
stycznia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Repki na lata 2011-2016 

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Repki na lata 2011-2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

 Uchwała WPF Nr V- 17-2010,.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-03-02 09:29:57, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr V/19/2011 Rady Gminy Repki z dnia 28
stycznia 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie
w ramach PROW 2007-2013 
 Uchwała Nr V -19-2011 pożyczka PROW..pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-03-02 09:38:04, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr V/20/2011 Rady Gminy Repki z dnia 28
stycznia 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie 
 Uchwała Nr V-20-2011 pozyczka WFOŚiGW.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-03-02 09:40:00, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr VI/25/2011 Rady Gminy Repki z dnia 17
marca 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów
organów w sołectwach Gminy Repki  
 uchwała Nr VI-25-2011..pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-04-12 10:07:23, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr VI/26/2011 Rady Gminy Repki z dnia 17
marca 2011r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie
Gminy Repki funduszu sołeckiego  

Uchwała Nr VI/26/2011

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-12 10:11:20 Informację zaktualizowano 2011-04-12 13:09:31, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Gminy Repki z dnia 17
marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach 
 Uchwala_Nr VI-27-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-04-12 10:15:01 Informację zaktualizowano 2011-04-12 13:11:22, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Uchwała Nr VI/28/2011 Rady Gminy Repki z dnia 17
marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
Repkach 

Uchwała Nr VI-28-2011

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-12 10:16:48 Informację zaktualizowano 2011-04-12 13:14:08, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Uchwała Nr VI/29/2011 Rady Gminy Repki z dnia 17
marca 2011r. w sprawie Wieloletniego Programu
Współpracy Gminy Repki z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2011-2015 rok. 

Uchwała Nr VI-29-2011

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-12 10:20:10 Informację zaktualizowano 2011-04-12 13:15:27, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Uchwała Nr VI/30/2011 Rady Gminy Repki z dnia 17
marca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Repki na lata 2011-2016 

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF cz.1

Zał. 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF cz.2

Zał. 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF cz.3

Zał. 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF cz.4

 Uchwała Nr VI-30-2011..pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-04-12 10:24:49 Informację zaktualizowano 2011-04-12 13:18:56, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Gminy Repki z dnia 17
marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3

Uchwala Nr VI-31-2011

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-12 10:31:51 Informację zaktualizowano 2011-04-12 13:17:13, wprowadzający: Marcin Osiejewicz
Uchwała Nr VII/32/2011 Rady Gminy Repki z dnia 8
kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały
zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości
Skwierczyn - Dwór na 2010-2015 
 UCHWAŁA VII 32 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-06-01 07:59:02, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwala Nr VIII/33/2011 Rady Gminy Repki z dnia 16
maja 2011r. w sprawie sposobu poboru podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia
inkasentów. 
 Uchwała Nr VIII 33 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-06-01 08:02:59, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr VIII/34/2011 Rady Gminy Repki z dnia
16 maja 2011r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Sokołowskiemu na zadania z
zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych realizowanych przez Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie
Podlaskim.  
 Uchwała Nr VIII 34 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-06-01 08:07:29, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr VIII/35/2011 Rady Gminy Repki z dnia
16 maja 2011r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Sokołowskiemu w wykonywaniu
zadań na drogach powiatowych w gminie Repki.  
 Uchwala Nr VIII 35 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-06-01 08:11:04, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr VIII/36/2011 Rady Gminy Repki z dnia
16 maja 2011r. w sprawie zaciągniecia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
 Uchwala Nr VIII 36 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-06-01 08:13:56, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr VIII/37/2011 Rady Gminy Repki z dnia
16 maja 2011r. w sprawie zaciągniecia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
 Uchwała Nr VIII 37 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-06-01 08:15:48, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr VIII/38/2011 Rady Gminy Repki z dnia
16 maja 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Repki na lata 2011-2016 

Uzasadnienie do uchwały Nr VIII/38/2011

Załącznik 1

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 2

Załącznik 2

Załacznik 2

 UCHWAŁA Nr VIII 38 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-06-01 08:19:24, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr VIII/39/2011 Rady Gminy Repki z dnia
16 maja 2011r. w sprawie zmian w budzecie gminy.  

Uzasadnianie do uchwały Nr VIII/39/2011

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5

Zał. 1

 Uchwała Nr VIII 39 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-06-01 08:28:10, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr IX/40/2011 Rady Gminy Repki z dnia 21
czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2010 rok 
 Uchwała Nr IX 40 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-27 08:07:57 Informację zaktualizowano 2011-07-27 08:09:32, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr IX/41/2011 Rady Gminy Repki z dnia 21
czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium z tytułu
wykonania budżetu gminy za rok 2010 
 Uchwała Nr IX 41 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-27 08:11:32, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr IX/43/2011 Rady Gminy Repki z dnia 21
czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za
świadczenia realizowane przez przedszkola
publiczne, dla których organem prowadzacym jest
Gmina Repki  
 Uchwała Nr IX 43 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-27 08:13:58, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr IX/44/2011 Rady Gminy Repki z dnia 21
czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania czlonków Zespolu
Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunkow
jego funkcjonowania.  
 Uchwała Nr IX 44 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-27 08:17:40, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr IX/45/2011 Rady Gminy Repki z dnia 21
czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia na rok
2011 projektu systemowego pt."Będę pracować -
bo chcę i potrafię. Aktywizacja kobiet z Gminy
Repki - nieaktywnych zawodowo i korzystających ze
świadczeń pomocy spolecznej" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy spolecznej.  
 Uchwała Nr IX 45 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-27 08:22:39, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr IX/46/2011 Rady Gminy Repki z dnia 21
czerwca 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Repki na lata 2011 -
2018 

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF cz.1

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF cz.2

 Uchwała Nr IX 46 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-27 08:25:18, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr IX/47/2011 Rady Gminy Repki z dnia 21
czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3

Tabela 4

 Uchwała nr IX 47 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-27 08:33:41, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr X/48/2011 Rady Gminy Repki z dnia 26
sierpnia 2011r. w sprawie powołania Zespołu do
spraw zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na
ławników  
 Uchwała Nr X-48-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-15 10:44:14, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr X/49/2011 Rady Gminy Repki z dnia 26
sierpnia 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr
IX/42/2011 Rady Gminy Repki z dnia 21 czerwca
2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Repki. 
 Uchwała Nr X-49-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-15 10:47:01, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr X/50/2011 Rady Gminy Repki z dnia 26
sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę
Repki.  
 Uchwała Nr X-50-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-15 11:09:12, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr X/51/2011 Rady Gminy Repki z dnia 26
sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały
zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości
Kobylany Górne, na lata 2010 - 2017 
 Uchwała Nr X-51-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-15 11:11:21, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr X/52/2011 Rady Gminy Repki z dnia 26
sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały
zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Rogów,
na lata 2010 - 2017 
 Uchwała Nr X-52-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-15 11:12:37, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr X/53/2011 Rady Gminy Repki z dnia 26
sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały
zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Sawice
- Bronisze, na lata 2010 - 2017 
 Uchwała Nr X-53-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-15 11:14:03, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr X/54/2011 Rady Gminy Repki z dnia 26
sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały
zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Szkopy,
na lata 2010 - 2017 
 Uchwała Nr X-54-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-15 11:15:28, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr X/55/2011 Rady Gminy Repki z dnia 26
sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały
zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości
Skrzeszew, na lata 2009 - 2015 
 Uchwała Nr X-55-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-15 11:17:35, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr X/56/2011 Rady Gminy Repki z dnia 26
sierpnia 2011r. w sprawie bezplatnego
udostępnienia ogółowi mieszkańcow gminy Repki
boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości
Skrzeszew realizowanego w ramach projektu
pn."Urządzenie centrum sportowego we wsi
Skrzeszew" 
 Uchwała Nr X-56-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-15 11:21:34, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr X/57/2011 Rady Gminy Repki z dnia 26
sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych
obwodów głosowania w: - Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim -
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wyrozębach -
Podawcach, - Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej "SAWIMED" - Zakład Opiekuńczo -
Leczniczy z Rehabilitacją w Sawicach - Wsi dla
przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej  
 Uchwała Nr X-57-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-15 11:28:17, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr X/58/2011 Rady Gminy Repki z dnia 26
sierpnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Repki na lata 2011-2018 

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia cz.2

Limity wydatków na przedsięwzięcia cz.3

Limity wydatków na przedsięwzięcia cz.4

Limity wydatków na przedsięwzięcia cz.5

Zał. 2

 Uchwała Nr X-58-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-15 11:31:15, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr X/59/2011 Rady Gminy Repki z dnia 26
sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

Uchwala Nr X/59/2011 cz. 2

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5

Zał. 1

 Uchwała Nr X-59-2011 1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-15 11:56:54, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr X/60/2011 Rady Gminy Repki z dnia 26
sierpnia 2011r. w sprawie uznania rolnictwa za
priorytet prezydencji w Unii Europejskiej i
wyrównania dopłat rolniczych dla Polski 
 Uchwała Nr X-60-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-15 12:11:53, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XI/61/2011 Rady Gminy Repki z dnia 3
października 2011 r. w sprawie wyboru ławników
na kadencję 2012-2015 
 Uchwała Nr XI-61-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 11:04:45, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XI/62/2011 Rady Gminy Repki z dnia 3
października 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Sokołowskiemu w wykonywaniu
zadań na drogach powiatowych w gminie Repki 
 Uchwała Nr XI-62-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 11:06:22, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XI/63/2011 Rady Gminy Repki z dnia 3
października 2011 r. w sprawie przystąpienia
Gminy Repki do Programu Wieloletniego pn."Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych etap II:
Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"  
 Uchwała Nr XI-63-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 11:08:55, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XI/64/2011 Rady Gminy Repki z dnia 3
października 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania dodatków: za wyslugę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
nagród i niektórych innych skladników
wynagrodzenia a także szczegółowy sposób
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe
zasady przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
Repki  
 Uchwała Nr XI-64-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 11:10:34, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XI/65/2011 Rady Gminy Repki z dnia 3
października 2011 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Repki na
lata 2011 - 2018 

Zał. 1 do Uchawały Nr XI/65/2011

Zał. 2

Limity wydatków na przedsięwzięcia cz.1

Limity wydatków na przedsięwzięcia cz.2

Limity wydatków na przedsięwzięcia cz.3

Limity wydatków na przedsięwzięcia cz.5

 Uchwała Nr XI-65-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 11:12:59, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XI/66/2011 Rady Gminy Repki z dnia 3
października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy 

Tabela 2

Tabela 3

 Uchwała Nr XI-66-2011,.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 11:24:23, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XI/67/2011 Rady Gminy Repki z dnia 3
października 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Zespołu Obsługi Finansowej Szkół w Repkach 
 Uchwała Nr XI-67-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 11:29:20, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XII/68/2011 Rady Gminy Repki z dnia 10
listopada 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Repki na lata 2011-2018 

Zał. 1

Zał. 2

 Uchwała NrXII682011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 11:57:43, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XII/69/2011 Rady Gminy Repki z dnia 10
listopada 2011r. w sprawie zmian w budzecie gminy 
 Uchwała Nr XII692011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 12:29:26, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XII/70/2011 Rady Gminy Repki z dnia 10
listopada 2011r. w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego z Gminą Drohiczyn dotyczącego
realizacji projektu pn."Przebudowa targowiska
miejskiego w Drohiczynie"  
 uchwala nr XII 70 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 14:11:33, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XIII/71/2011 Rady Gminy Repki z dnia
24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego na
rok 2012  
 uchwala nr XIII 71 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 14:15:19, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XIII/72/2011 Rady Gminy Repki z dnia
24 listopada 2011r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok
2012  
 uchwala nr XIII72 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 14:17:21 Informację zaktualizowano 2011-12-08 14:18:24, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XIII/73/2011 Rady Gminy Repki z dnia
24 listopada 2011r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środkow
transportowych na 2012 rok.  
 uchwala nr XIII 73 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 14:20:53, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XIII/74/2011 Rady Gminy Repki z dnia
24 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku
od nieruchomości na 2012 rok.  
 uchwala nr XIII 74 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 14:22:56, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XIII/75/2011 Rady Gminy Repki z dnia
24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych 

Uchwała Nr XIII/75/2011 cz. 2

 uchwala nr XIII 75 2011 cz 1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 14:27:06, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XIII/76/2011 Rady Gminy Repki z dnia
24 listopada 2011r. w sprawie zmian w Wieloletnie
Prognozie Finansowej Gminy Repki na lata 2011-2018 

Uchwała Nr XIII/76/2011 cz. 2

 uchwala nr XIII 76 2011 cz 1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 14:31:35, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Repki z dnia
24 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie
gminy 
 uchwala nr XIII 77 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 14:35:14, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Repki z dnia
24 listopada 2011r. w sprawie przystąpienia Gminy
Repki do projektu kluczowego realizowanego przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013, działania II -
Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, poddziałania
2.2 Rozwój e-usług i ich dostępu w ramach
Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego
"M@zowszanie"  
 uchwala nr XIII 78 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 14:41:06, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XIV/79/2011 Rady Gminy Repki z dnia 28
grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej na rok 2012  
 Uchwała Nr XIV.79.2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 09:34:48, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XIV/80/2011 Rady Gminy Repki z dnia 28
grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Repki na lata 2012-2020  

Zał. 1

Zał. 2

 Uchwała Nr XIV.80.2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 09:53:51, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XIV/81/2011 Rady Gminy Repki z dnia 28
grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy
Repki na rok 2012 

Tabela 1

Tabela 1a

Tabela 2

Tabela 2a

Tabela 2b

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5

Tabela 6

Zał. 1

Zał. 2

 Uchwała Nr XIV-81-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 09:59:27, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XIV/82/2011 Rady Gminy Repki z dnia 28
grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2012 
 Uchwała Nr XIV-82-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 10:09:46, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XIV/83/2011 Rady Gminy Repki z dnia 28
grudnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Repki na lata 2011-2018 

Zał. 1

Zał. 2

 Uchwała Nr XIV-83-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 10:12:54, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XIV/84/2011 Rady Gminy Repki z dnia 28
grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy  

Tabele do Uchwały Nr XIV/84/2011

 Uchwała Nr XIV-84-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 10:15:37, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XIV/85/2011 Rady Gminy Repki z dnia 28
grudnia 2011r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Sokołowskiemu w wykonywaniu
zadań na drogach powiatowych w gminie Repki 
 Uchwała Nr XIV-85-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 10:35:47, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XIV/86/2011 Rady Gminy Repki z dnia 28
grudnia 2011r. w sprawie intencji przystąpienia
do realizacji projektu w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki pt."Partnerski urząd
gminy przyjazny mieszkańcom" Poddziałanie 5.2.1.
PO KL "Wzmocnienie potencjału administracji
samorządowej" 
 Uchwała Nr XIV.86.2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 11:20:58, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr XIV/87/2011 Rady Gminy Repki z dnia 28
grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XI/62/2011 Rady Gminy Repki z dnia 3 października
2011 r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Sokołowskiemu w wykonywaniu zadań na
drogach powiatowych w gminie Repki 
 Uchwała Nr XIV.87.2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 11:24:18, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
wersja do druku