Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Repki  www.repki.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Organy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Protokoły sesji
Uchwały Rady
Uchwały RIO
Zarządzenia Wójta
° 2009r.
° 2010r.
° 2011r.
° 2012r.
° 2013r.
Urzędowa Tablica Ogłoszeń
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Inne
WYBORY 2011
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
PROMOCJA PROJEKTÓW - FUNDUSZE UNIJNE I INNE
Ochrona Środowiska
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2011r. strona główna 

2011r.
Zarządzenie Nr 11 z dnia 10 stycznia 2011r. w
sprawie przekazania jednostkom Gminy, informacji o
ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych
jednostek określonych w uchwale budzetowej.  

Zał. 1

Zał. 2

Zał.3

Zał.4

Zał.5

Zał.6

Zał.7

Zał.8

Zał.9

Zał.10

Zał.11

Zał.12

Zał.13

Zał.14

Zał.15

Zał.16

Zał.17

 Zarządzenie Nr 11-2011- kwoty ostateczne dla jednostek.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-02-02 10:54:11, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 16 z dnia 28 stycznia 2011r. w
sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Repki  
 Zarządzenie Nr 16.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-02-02 11:23:52, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarzadzenie Nr 17 z dnia 28 stycznia 2011r. w
sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu
Gminy Repki 
 Zarządzenie Nr 17.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-02-02 11:26:37, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 10/2011 z dnia 7 stycznia 2011r. w
sprawie zmiany Zarządzenia Nr 264/2010 Wójta
Gminy Repki z dnia 29 października 2010r. w
sprawie - wprowadzenia w życie instrukcji zasad
(polityki) rachunkowości, zakładowego planu
kont, procedur kontroli finansowej oraz obiegu
dowodów finansowo - księgowych. 

Zał. 2j

Zał.2k

Zał. 2l

 Zarządzenie Nr 10-2011..pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 12:00:04, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 14/2011 z dnia 19 stycznia 2011r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami na 2011rok. 

Zał. 1

Zał.2

Zał.3

 ZARZĄDZENIE NR 14..pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 12:17:12, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 15/2011 z dnia 19 stycznia 2011r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami na 2011rok. 

Zał. 1

Zał. 2

 ZARZĄDZENIE NR 15-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 12:26:07, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarzadzenie Nr 12/2011 z dnia 19 stycznia 2011r. w
sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych
zespołów szkół oraz szkoły podstawowej na
terenie gminy Repki na rok szkolny 2010/2011  
 Zarzadzenie Nr 12-2011..pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 14:46:59, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 13/2011 z dnia 19 stycznia 2011r.
w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych
zespołów szkół oraz szkoły podstawowej na
terenie gminy Repki na rok szkolny 2010/2011  
 Zarzadzenie Nr 13-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 14:50:13, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 18/2011 z dnia 28 stycznia 2011r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 Zarzadzenie Nr 18-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 14:52:18, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 19/2011 z dnia 28 stycznia 2011r.
w sprawie powołania komisji do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego oraz zatwierdzenia
regulaminu pracy komisji. 
 Zarzadzenie Nr 19-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 14:55:56, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 20/2011 z dnia 1 lutego 2011r. w
sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych
zespołów szkół oraz szkoły podstawowej na
terenie gminy Repki na rok szkolny 2010/2011  
 Zarzadzenie Nr 20-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 14:57:03, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 21/2011 z dnia 21 marca 2011r. w
sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych
zespołów szkół oraz szkoły podstawowej na
terenie gminy Repki na rok szkolny 2010/2011  
 Zarzadzenie Nr 21-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 14:58:23, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarzadzenie Nr 23/2011 z dnia 30 marca 2011r. w
sprawie opracowania i aktualizacji Planu
Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Repki w
warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 
 Zarzadzenie Nr 23-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 15:02:20, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 31 marca 2011r. w
sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Repki na lata 2011-2016. 

Zał. 1

 Zarzadzenie Nr 24-2011 1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 15:04:16, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 25/2011z dnia 31 marca 2011r. w
sprawie zmian w budżecie 
 Zarządzenie Nr 25-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 15:06:35, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 26/2011 z dnia 31 marca 2011r. w
sprawie udzielenia poręczenia kredytu
krótkoterminowego - inwestycyjnego
zaciągniętego przez Samorządową Instytucję
Kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Repkach  
 Zarzadzenie Nr 26-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 15:09:04, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 27/2011 z dnia 31 marca 2011r. w
sprawie udzielenia poręczenia kredytu
krótkoterminowego - inwestycyjnego
zaciągniętego przez Samorządową Instytucję
Kultury - Gminną Bibliotekę Publiczną w Repkach
 
 Zarzadzenie Nr 27-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 15:11:46, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 28/2011 z dnia 31 marca 2011r. w
sprawie powołania komisji do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego oraz zatwierdzenia
regulaminu pracy komisji  
 Zarządzenie Nr 28-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 15:16:05, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 29/2011 z dnia 31 marca 2011r. w
sprawie powołania komisji do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego oraz zatwierdzenia
regulaminu pracy komisji  
 Zarządzenie Nr 29-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 15:17:25, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 30/2011 z dnia 1 kwietnia 2011r. w
sprawie założeń do opracowania organizacji
szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Repki na rok szkolny 2011/2012 
 Zarządzenie Nr 30-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 15:19:36, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 31/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r.
w sprawie ustalenia limitów kwotowych za
korzystanie ze służbowych telefonów
komórkowych 
 Zarządzenie Nr 31-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 15:21:21, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 32/2011 z dnia 18 kwietnia 2011r.
w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych
zespołów szkół oraz szkoły podstawowej na
terenie gminy Repki na rok szkolny 2010/2011 
 Zarządzenie Nr 32.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-04-27 14:17:21, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
5 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy
organizacyjnych zespołów szkół oraz szkoły
podstawowej na terenie gminy Repki na rok szkolny
2011/2012  
 zarządzenie Nr 33.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-06-14 07:37:46, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarzadzenie Nr 34/2011 Wojta Gminy Repki z dnia 18
maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy
organizacyjnych zespołu szkół na terenie gminy
Repki na rok szkolny 2011/2012 
 zarzadzenie nr 34.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-06-14 07:40:33, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
24 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji 
 zarzadzenie 35.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-06-14 07:43:31, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
25 maja 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Repki na lata 2011 -
2018  

Zał. 1

 zarządzenie nr 36.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-06-14 07:50:39, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
25 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie  

Tabela 1

Tabela 1a

Tabela 2

Tabela 2a

 zarzadzenie nr 37.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-06-14 07:55:48, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
25 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji  
 zarzadzenie nr 38.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-06-14 08:06:30, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
10 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie  
 Zarządzenie Nr 39 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-27 08:43:43, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 40/2011 Wojta Gminy Repki z dnia
14 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia terminu
składania wniosków o udzielenie pomocy
finansowej uczniom na zakup podręczników 
 Zarządzenie Nr 40 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-27 08:45:49, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 41/2011 Wojta gminy Repki z dnia
01 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego oraz zatwierdzenia
regulaminu pracy komisji 
 Zarządzenie nr 41 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-27 08:48:51 Informację zaktualizowano 2011-07-27 08:49:23, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 42/2011 z dnia 01 lipca 2011r. w
sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego oraz zatwierdzenia regulaminu
pracy komisji 
 Zarządzenie Nr 42 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-27 08:50:21, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 43/2011 z dnia 15 lipca 2011r. w
sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla
nauczycieli ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego  
 Zarządzenie Nr 43 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-27 08:53:21, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 44/2011 Wojta Gminy Repki z dnia
21 lipca 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Repki na lata 2011-2018 

Załącznik Nr 1

 Zarządzenie Nr 44 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-27 08:54:59, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 45/2011 Wojta Gminy Repki z dnia
21 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie 

Tabela 1

Tabela 1a

Tabela 2

Tabela 2a

Tabela 3

 Zarządzenie Nr 45 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-27 08:58:21, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 46/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
21 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji  
 Zarządzenie Nr 46 2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-08-04 09:31:48, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 47/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
21 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji  
 Zarządzenie Nr 47.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-08-04 09:33:58, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 48/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
8 sierpnia 2011r. w sprawie zapewnienia
bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do
publicznej wiadomości. 
 Zarządzenie Nr 48-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-08-19 14:53:42, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
18 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie  
 Zarządzenie Nr 49,,.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-13 08:46:34, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarzadzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
26 sierpnia 2011 roku w sprawie informacji o
przebiegu wykonania budzetu Gminy Repki, o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz o przebiegu wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji za I
półrocze 2011 r.  

Załącznik Nr 1 cz.2

Załącznik Nr 1 cz.3

Załącznik Nr 1 cz.4

Załącznik Nr 1 cz.5

Załącznik Nr 2 cz.1

Załącznik Nr 2 cz.2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3 cz.2

Załącznik Nr 3 cz.3

Załącznik Nr 3 cz.4

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 , Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 10 cz. 2

Załącznik Nr 10 cz. 3

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 12

Załącznik Nr 12 cz.2

Informacja z wykonania Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach za I półrocze 2011 r.

Informacja z wykonania Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach za I półrocze 2011 r. cz.2

Informacja z wykonania Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach za I półrocze 2011 r.

Informacja z wykonania Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach za I półrocze 2011 r. cz.2

 Zarządzenie Nr 50,,.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-13 08:55:20, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
31 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia
obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania
korespondencyjnego. 
 Zarządzenie Nr 51.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-13 09:39:37, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia
Nr 48/2011 Wójta Gminy Repki z dnia 08 sierpnia
2011 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego
umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz
podania wykazu tych miejsc do publicznej
wiadomości.  
 Zarządzenie Nr 52-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-15 10:35:03, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
5 września 2011r. w sprawie powołania
Koordynatora CAF oraz osoby wspierającej  
 Zarządzenie Nr 53-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-15 10:40:55, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 54/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
5 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy
organizacyjnych zespołów szkół oraz szkoły
podstawowej na terenie gminy Repki na rok szkolny
2011/2012 
 Zarządzenie Nr 54-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 10:22:20, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
13 września 2011 r. w sprawie powołania komisji
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
publicznedo w trybie przetargu nieograniczonego
oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji 
 Zarządzenie Nr 55-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 10:23:40, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
13 września 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Repki na lata 2011-2018
 

Zał. 1

 Zarządzenie Nr 56-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 10:25:12, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
13 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy 

Tabela 1

 Zarządzenie Nr 57-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 10:29:08, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
19 września 2011 r. w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych  
 Zarządzenie Nr 58-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 10:32:57, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
19 września 2011 r. w sprawie powołania zespołu
interdyscyplinarnego 
 Zarządzenie Nr 59-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 10:35:02, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
29 września 2011 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Repki na
lata 2011-2018 
 Zarządzenie Nr 60-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 10:36:49, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
29 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie 

Tabela 1

Tabela 1a

Tabela 2

Tabela 2a

 Zarządzenie Nr 61-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 10:38:23, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 62/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
29 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu
Samooceny  
 Zarządzenie Nr 62-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 10:43:50, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 63/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
7 października 2011 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Repki na
lata 2011-2018  

Zał. 1

 Zarządzenie Nr 63-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 10:46:29, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 64/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
7 października 2011 r. w sprawie zmian w
budżecie 

Tabela 1

 Zarządzenie Nr 64-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 10:49:34, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 65/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
13 października 2011 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Repki na
lata 2011-2018  

Zał. 1

Zał. 2

Wykaz przedsięwzięć

 Zarządzenie Nr 65-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 10:56:45, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 66/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
13 października 2011 r. w sprawie zmian w
budżecie 
 Zarządzenie Nr 66-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 11:27:36, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
17 października 2011 roku w sprawie określenia
kosztów ogrzewania 1 m powierzchni w jednostkach
organizacyjnych Gminy  
 Zarządzenie Nr 68-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 11:30:00 Informację zaktualizowano 2011-12-08 11:34:59, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 69/2011 Wojta Gminy Repki z dnia
26 października 2011 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowaj Gminy Repki na
lata 2011-2018 
 Zarządzenie Nr 69-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 11:32:18, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie nr 70/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
26 października 2011 r. w sprawie zmian w
budżecie  
 Zarządzenie Nr 70-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 11:53:50, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 71/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
4 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia
Zarządzenia Nr 65/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
13 października 2011 roku w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Repki na
lata 2011-2018  
 Zarządzenie Nr 71-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 11:59:58, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 72/2011 Wojta Gminy Repki z dnia 4
listopada 2011 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia
Nr 66/2011 z dnia 13 października 2011r. w
sprawie zmian w budżecie 
 Zarządzenie Nr 72-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 12:02:19, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 73/2011 Wojta Gminy Repki z dnia 7
listopada 2011r. w sprawie powołania oraz
ustalenia regulaminu pracy Gminnej Komisji
Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc
materialną o charakterze socjalnym dla uczniów
szkół prowadzonych przez Gminę Repki

Zarządzenie Nr 73/2011

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 12:05:52, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 74/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
7 listopada 2011r. w sprawie powołania komisji do
przygotowania i przeprowadzenia postepowania
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji  
 Zarządzenie Nr 74-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 12:09:19, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarzadzenie Nr 75/2011 Wojta Gminy Repki z dnia 14
listopada 2011r. w sprawie projektu uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2012-2020 

Zał nr 1

Zał. 2

Wykaz przedsięwzięć 1

Wykaz przedsięwzięć 2

Wykaz przedsięwzięć 2

Wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć a

Wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć

 zarzadzenie nr 75.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 12:55:13, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarzadzenie Nr 76/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
14 listopada 2011r. w sprawie projektu uchwały
budzetowaj na rok 2012  

Zarządzenie nr 76 cz. 2

Tabela 1

Tabela 1a

Tabela 2

Tabela 2 cz. 2

Tabela 2a

Tabela 2b

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5

Tabela 6

Zał. 1

Zał. 2

 zarzadzenie nr 76 cz. 1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 13:10:17, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 77/2011 Wojta Gminy Repki z dnia
16 listopada 2011r. w sprawie określenia kosztów
centralnego ogrzewania 1 m powierzchni w Gminnym
Ośrodku Zdrowia w Repkach  
 zarzadzenie nr 77.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 13:25:54, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 78/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
16 listopada 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminyn Repki na lata
2011-2018 
 zarzadzenie nr 78.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 13:27:46, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 79/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
16 listopada w sprawie zmian w budżecie 
 zarzadzenie nr 79.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 13:30:01, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 82/2011 Wojta Gminy Repki z dnia
25 listopada 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Repki na lata 2011-2018 
 zarzadzenie nr 82,.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 13:33:48, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 83/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
25 listopada 2011r, w sprawie zmian w budżecie 
 zarzadzenie nr 83.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-08 13:35:53, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarzadzenie Nr 81/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
16 listopada 2011r. w sprawie procedury
dokonywania okresowej oceny kwalifikacyjnej
pracowników samorządowych  
 Zarządzenie Nr 81-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 07:39:20, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 84/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
14 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Repki na lata 2011-2018
 
 Zarządzenie Nr 84-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 07:44:35, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 85/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
14 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie  
 Zarządzenie Nr 85-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 07:45:52, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 86/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
14 grudnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy,
jednostkach OSP oraz powołania komisji
inwentaryzacyjnej i likwidacyjnej. 
 Zarządzenie Nr 86-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 07:48:40, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 87/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
21 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Repki na lata 2011-2018
 
 Zarządzenie Nr 87-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 07:50:06, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 88/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
21 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie  
 Zarządzenie Nr 88-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 07:51:55, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 89/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
27 grudnia 2011r. w sprawie powołania komisji do
ustalenia normy zużycia paliwa w autobusie
szkolnym. 
 Zarządzenie Nr 89-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 07:53:49, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 90/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Repki na lata 2011-2018
 
 Zarządzenie Nr 90-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 07:54:47, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 91/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie  
 Zarządzenie Nr 91-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 07:55:48, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Zarządzenie Nr 92/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
29 grudnia 2011 r. w sprawie powolania komisji do
przeprowadzeia inwentaryzacji środków będących
własnością Centrum Personalizacji Dokumentów
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
znajdujących się na wyposażeniu urzędu.  
 Zarządzenie Nr 92 2011,.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-18 09:36:04, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
wersja do druku