Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Repki  www.repki.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Organy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Protokoły sesji
Uchwały Rady
Uchwały RIO
Zarządzenia Wójta
Urzędowa Tablica Ogłoszeń
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Inne
WYBORY 2011
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
PROMOCJA PROJEKTÓW - FUNDUSZE UNIJNE I INNE
Ochrona Środowiska
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Protokoły sesji strona główna 

Protokoły sesji
Protokół z XXXIX Sesji Rady Gminy z dnia 26
kwietnia 2010r.  

Zał.1Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Posterunku Policji w Repkach

Zał.2 Sprawozdanie z pracy Urzędu Gminy Repki

Zał.3 Informacja z działalności Zespołu Obsługi Finansowej Szkół

Zał.4 Działalność GCI

Zał.5 Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zał.6 Sprawozdanie z działalności OSP

Zał.7 Sprawozdanie z Udzielonych Zamówień Publicznych w 2009r.

Zał.8 Informacja dodatkowa GOK

Zał.9 Bilans samorządowej instytucji kultury GOK

Zał.10Rachunek zysków i strat jednostki GOK

Zał.11 Informacja dodatkowa Gminnej Biblioteki Publicznej

Zał.12 Bilans samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach

Zał.14 Rachunek zysków i strat jednostki Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach

Zal.14 Wnioski z Koomisji Gospodarczej Budżetu i Finansów Rady Gminy Repki

Zał.15 Informacja z działalności GOPS w Repkach

Zał.16 Podsumowanie projektu za 2009 rok

Zał.17 Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za 2009rok.

 PROTOKÓŁ z XXXIX Sesji Rady Gminy.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-07 13:18:32, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Protokół z XL Sesji Rady Gminyz dnia 5 maja
2010r. 
 Protokół z XL Sesji Rady Gminy.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-26 10:31:01, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
wersja do druku