Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Repki  www.repki.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Organy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Protokoły sesji
Uchwały Rady
Uchwały RIO
Zarządzenia Wójta
Urzędowa Tablica Ogłoszeń
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Inne
WYBORY 2011
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
PROMOCJA PROJEKTÓW - FUNDUSZE UNIJNE I INNE
Ochrona Środowiska
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały RIO strona główna 

Uchwały RIO
Uchwala Nr 268/K/09 Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 listopada
2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności w
części Uchwały Nr XXXIV/187/2009 Rady Gminy w
Repkach z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010r. 
 Uchwała Nr 268-K-09 z dnia 25 listopada 2009 roku.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-26 10:18:37, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwala Nr 327/S/2009 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach z dnia 2 grudnia 2009r. w
sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej
Gminy Repki na 2010r., przedłożonym wraz z
objaśnieniami i informacją o stanie mienia
komunalnego oraz o możliwości sfinansowania
planowanego deficytu budżetu i prognozie długu. 
 Uchwała Nr 327-S-2009 z dnia 2 grudnia 2009 roku.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-26 10:20:34, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr 48/S/2010 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach z dnia 6 kwietnia 2010r. w
sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Repki, sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009r.
 
 UCHWAŁA Nr 48-S-2010 z dnia 06 kwietnia 2010 r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-04-30 10:29:47, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr 58/S/2010 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach z dnia 7 kwietnia 2010r. w
sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Repki, dotyczącym absolutorium dla Wójta
Gminy Repki za 2009r. .  
 UCHWAŁA Nr 58-2010 z dnia 07 kwietnia 2010 r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-04-30 10:33:01, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwala Nr 193/S/2010 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach z dnia 14 lipca 2010r. w
sprawie opinii wydanej na wniosek Wójta Gminy
Repki o sygn. RGO.0154/47/10 z dnia 06 lipca
2010r., o możliwości spłaty przez Gminę
kredytu długoterminowego zaciągniętego do kwoty
1.660.000 zł.. 
 uchwala nr 193-S-2010 RIO.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-07-16 09:54:56, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwala Nr 236/S/2010 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach z dnia 31 sierpnia 2010r. w
sprawie opinii o przedlożonej przez Wójta Gminy
Repki informacji o przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze 2010r. 
 Uchwała Nr 236-S-2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-26 12:13:53, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwala Nr 357/S/2010 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach z dnia 2 grudnia 2010r.w
sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej
Gminy Repki na rok 2011 i możliwości
sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie
uchwały 
 Uchwała Nr 357.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-15 11:24:38, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr 358/S/2010 Skladu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach z dnia 2 grudnia 2010r. w
sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Repki na lata 2011-2016 
 Uchwała Nr 358.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-15 11:27:55, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała nr 40/S/2011 Składu Orzekającego Izby
Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z
dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania planowanego deficytu
określonego w uchwale budżetowej Gminy Repki na
rok 2011 
 Uchwała Nr 40-S-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-02-08 09:27:38, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwala Nr 108/S/2011 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach z dnia 02 marca 2011r. w
sprawie opinii wydanej na wniosek Wójta Gminy
Repki o nr RGO.0154/21/11 z dnia 01 lutego 2011r.,
o możliwości spłaty pożyczki dlugoterminowej
zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez
Gminę Repki do kwoty 300.000 zł. 
 Uchwała Nr 108.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-03-04 08:07:03, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwala Nr 109/S/2011 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach z dnia 02 marca 2011r. w
sprawie opinii wydanej na wniosek Wójta Gminy
Repki, pismo z dnia 01 lutego 2011r. o nr
RGO.0154/22/2011 o możliwości spłaty pożyczki
zaciąganej w Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedające finansowanie w ramach PROW
2007-2013. 
 Uchwała Nr 109.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-03-04 08:45:58, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwala Nr 155/S/2011 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2011r. w
sprawie opinii o przedlożonym przez Wójta Gminy
Repki, sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010
r.  
 Uchwała nr 155 S 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-06-01 08:49:23, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr 304/S/2011 Skladu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach z dnia 8 czerwca 2011r. w
sprawie opinii, wydanej na wniosek Wojta Gminy
Repki o nr RGO.005.5.2011 z dnia 16 maja 2011 r.,
o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej
zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez
Gminę Repki do kwoty 840.000 zł  
 Uchwała Nr 304-S-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-06-14 09:56:04, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr 305/S/2011 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach z dnia 8 czerwca 2011r. w
sprawie opinii, wydanej na wniosek Wojta Gminy
Repki o nr RGO.005.6.2011 z dnia 16 maja 2011 r.,
o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej
zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez
Gminę Repki do kwoty 330.000 zł  
 Uchwała Nr 305-S-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-06-14 09:58:33, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr 309/S/2011 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach z dnia 8 czerwca 2011r. w
sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Repki, dotyczącym absolutorium dla Wójta
Gminy Repki za 2010 rok. 
 Uchwała Nr 309-S-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-06-14 10:09:57, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr 397/S/2011 Skladu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach z dnia 07 września 2011r. w
sprawie opinii o przedłużonej przez Wójta Gminy
Repki informacji o przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze 2011r. 
 Uchwała Nr 397-S-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-15 10:04:12, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr Si.518.2011 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
2 grudnia 2011r. w sprawie opinii o projekcie
uchwały budżetowej Gminy Repki na rok 2012 i
możliwościach sfinansowania deficytu
przedstawionego w projekcie uchwały  
 Uchwała Nr Si.518.2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-30 13:28:24, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr Si.519.2011 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
2 grudnia 2011r. w sprawie opinii o projekcie
uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Repki na lata 2012-2020  
 Uchwała Nr Si.519.2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-30 13:31:07, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwala Nr Si.42.2012 Skladu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach z dnia 18 stycznia 2012r. w
sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty
długu Gminy Repki, przedstawionej w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2012-2020. 
 Uchwała Nr Si.42.2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-07 07:57:11, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr Si.43.2012 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach z dnia 18 stycznia 2012 r. w
sprawie opinii o możliwości sfinansowania
planowanego deficytu określonego w uchwale
budżetowej Gminy Repki na rok 2012.  
 Uchwała Nr Si .43.2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-07 08:01:47, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr Si.160.2012 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
16 kwietnia 2012r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Repki
sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy Repki za
rok 2011. 
 Uchwała Nr Si.160.2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-05-31 16:41:10, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr Si.224.2012 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
22 maja 2012r. w sprawie opinii o Wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Repki w sprawie udzielenia
absolutorium Wojtowi Gminy Repki ( z tytułu
wykonania budżetu Gminy) za 2011 rok. 
 Uchwała Nr Si.224.2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-05-31 16:44:59, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr Si.313.2012 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach z dnia 27 sierpnia 2012r. w
sprawie opinii o przedłozonej przez Wójta Gminy
Repki informacji o przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze 2012 r.  
 Uchwała Nr Si.313.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 27 sierpnia 2012r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-10-01 12:42:18, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr Si.486.2012 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
7 grudnia 2012r. w sprawie opinii o projekcie
uchwały budzetowej Gminy Repki na rok 2013 oraz
możliwościach sfinansowania deficytu
przedstawionego w projekcie uchwały 
 Uchwała Nr Si 486 2012111.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-12-17 09:50:35, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr Si.487.2012 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
7 grudnia 2012r. w sprawie opinii o projekcie
uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Repki na lata 2013-2020. 
 Uchwała Nr Si 487 2012112.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-12-17 09:54:53, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr Si.21.2013 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach z dnia 14 stycznia 2013r. w
spraiwe opinii o możliwości sfinansowania
planowanego deficytu określonego w uchwale
budżetowej Gminy Repki na rok 2013 
 Uchwała Si 21 2013,.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-24 11:34:26, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Uchwała Nr Si.22.2013 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach z dnia 14 stycznia 2013r. w
sprawie opinii o prawidłowaści planowanej kwoty
długu Gminy Repki, przedstawionej w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2013-2020. 
 Uchwała Si 22 2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-24 11:39:28, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
wersja do druku