Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Repki  www.repki.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Organy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Protokoły sesji
Uchwały Rady
Uchwały RIO
Zarządzenia Wójta
° 2009r.
° 2010r.
° 2011r.
° 2012r.
° 2013r.
Urzędowa Tablica Ogłoszeń
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Inne
WYBORY 2011
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
PROMOCJA PROJEKTÓW - FUNDUSZE UNIJNE I INNE
Ochrona Środowiska
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2010r. strona główna 
Zarządzenie Nr 9/2010 z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 264/2010 Wójta Gminy Repki z dnia 29 października 2010r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont, procedur kontroli finansowej oraz obiegu dowodów finansowo - księgowych.
2011-04-12 12:11:43
  ...więcej

Zarządzenie Nr 8/2010 z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 201/2010 Wojta Gminy Repki z dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont, procedur kontroli finansowej oraz obiegu dowodów finansowo - księgowych.
2011-04-12 12:06:45
  ...więcej

Zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organu podatkowego Urzędu Gminy Repki
2011-04-12 11:59:54
  ...więcej

Zarządzenie Nr 7/2010 z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie
2011-01-12 08:02:23
  ...więcej

Zarządzenie Nr 6/2010 z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji
2011-01-12 08:00:44
  ...więcej

Zarządzenie Nr 4/2010 z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie
2011-01-12 07:54:14
  ...więcej

Zarządzenie Nr 3/2010 z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Gminę Repki oraz jednostki organizacyjne Gminy Repki
2011-01-12 07:52:01
  ...więcej

Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy, jednostkach OSP oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i likwidacyjnej.
2011-01-12 07:43:17
  ...więcej

Zarządzenie Nr 256/2010 z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 201/2010 Wójta Gminy Repki z dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie - wprowadzenia w życie instrukcji zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont, procedur kontroli finansowej oraz obiegu dowodów finansowo - księgowych.
2011-01-12 07:31:32
  ...więcej

Zarządzenie Nr 201/2010 z dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont, procedur kontroli finansowej oraz obiegu dowodów finansowo - księgowych.
2011-01-12 07:20:20
  ...więcej

Zarzadzenie Nr 267 z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie projektu uchwały budzetowej na rok 2011
2010-12-15 09:21:30
  ...więcej

Zarządzenie Nr 266 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2016
2010-12-15 09:11:26
  ...więcej

Zarządzenie Nr 2/2010 z dnia 6 grudnia 2010r.
2010-12-10 13:24:50
  ...więcej

Zarządzenie Nr 272 z dnia 3 grudnia 2010r.
2010-12-10 13:22:48
  ...więcej

Zarzadzenie Nr 270 z dnia 30 listopada 2010r.
2010-12-10 13:10:58
  ...więcej

Zarządzenie Nr 268 z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie
2010-12-10 09:48:26
  ...więcej

Zarzadzenie Nr 265 z dnia 29 października 2010r. w sprawie okreslenia sposobu prowadzenia kontroli zarzadczej w Urzędzie Gminy Repki i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji
2010-11-12 14:58:42
  ...więcej

Zarządzenie Nr 263 z dnia 25 października 2010r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postepowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji
2010-10-29 10:33:32
  ...więcej

Zarządzenie Nr 262 z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie
2010-10-29 10:29:21
  ...więcej

Zarządzenie Nr 261 z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 42/2010 z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych zespołów szkół oraz szkoły podstawowej na terenie gminy Repki na rok szkolny 2010/2011
2010-10-29 10:26:41
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 72
następne