bip.repki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Repki www.repki.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
OCHRONA I POPRAWA STANU ŚRODOWISKA ZLEWNI RZEKI
BUG POPRZEZ BUDOWĘ OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH NA
TERENIE GMINY REPKI 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-30 13:03:57 Informację zaktualizowano 2011-01-19 09:09:49, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Budowa środowiskowej wielodyscyplinarnej hali
sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Repki –
bezpośredni zakup i montaż wyposażenia 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-31 14:01:03 Informację zaktualizowano 2010-10-13 11:35:49, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego przy realizacji zadania
inwestycyjnego p.n. Poprawa spójności
komunikacyjnej i bezpieczeństwa na drogach na
terenie gminy Repki  

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty II

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-17 07:33:46 Informację zaktualizowano 2010-09-28 11:20:06, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Poprawa spójności komunikacyjnej i
bezpieczeństwa na drogach na terenie gminy Repki 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-10 09:09:19 Informację zaktualizowano 2010-09-20 14:10:43, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości
1 660 000 PLN 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-15 14:38:27 Informację zaktualizowano 2010-08-13 14:08:16, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Kształtowanie i zagospodarowanie działki poprzez
urządzenie terenów zieleni, oczyszczenie stawu,
utwardzenie terenu i remont świetlicy wiejskiej
we wsi Sawice-Wieś  

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Obowiązuje od: 2010-03-01   Data wprowadzenia informacji 2010-03-02 13:08:53 Informację zaktualizowano 2010-04-23 13:29:33, wprowadzający: Iwona Wasilewska, autor: Iwona Wasilewska
Urządzenie centrum kulturalno-wypoczynkowego
poprzez przebudowę, wyposażenie i
zagospodarowanie centrum wsi w Skrzeszewie 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2010-03-04 22:26:51 Informację zaktualizowano 2010-07-08 11:45:11, wprowadzający: Iwona Wasilewska
ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO
SKUTECZNEGO PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZYCH,
USUWANIA SKUTKÓW ZAGROŻEŃ NATURALNYCH I
RATOWNICTWA EKOLOGICZNEGO W GMINIE REPKI 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-17 14:55:42 Informację zaktualizowano 2010-07-08 11:49:40, wprowadzający: Iwona Wasilewska
MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ POPRZEZ POCZWÓRNE
UTRWALENIE NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ W MIEJSCOWOŚCI
CZAPLE KOLONIA 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-10 14:17:45 Informację zaktualizowano 2010-07-16 11:49:07, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Repkach w ramach rządowego programu
Radosna Szkoła 

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-08 11:19:45 Informację zaktualizowano 2010-07-27 12:57:42, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Repkach w ramach rządowego programu
Radosna Szkoła 
Postępowanie III - tryb z wolnej ręki

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-05 14:16:25, wprowadzający: Iwona Wasilewska
UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY REPKI 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-28 13:39:05 Informację zaktualizowano 2010-11-04 13:55:08, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego przy realizacji zadania
inwestycyjnego p.n. OCHRONA I POPRAWA STANU
ŚRODOWISKA ZLEWNI RZEKI BUG POPRZEZ BUDOWĘ
OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH NA TERENIE GMINY REPKI 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-29 09:52:51 Informację zaktualizowano 2010-11-29 13:38:16, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Wodociągowanie gminy Repki 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-22 12:52:33 Informację zaktualizowano 2011-02-01 14:17:36, wprowadzający: Iwona Wasilewska
PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH RÓWNIARKĄ DROGOWĄ
SAMOJEZDNĄ NA TERENIE GMINY REPKI W 2011/2012
ROKU 

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-01 13:52:03 Informację zaktualizowano 2011-05-13 13:57:36, wprowadzający: Iwona Wasilewska
MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ POPRZEZ POCZWÓRNE
UTRWALENIE NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ W MIEJSCOWOŚCI
CZAPLE KOLONIA - ETAP II 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-30 14:25:22 Informację zaktualizowano 2011-07-07 14:56:50, wprowadzający: Iwona Wasilewska
DOSTAWA ŻWIRU GRUBOZIARNISTEGO DO UTRZYMANIA
DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY REPKI W 2011/2012
ROKU 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-05 15:07:39 Informację zaktualizowano 2011-07-29 14:06:00, wprowadzający: Iwona Wasilewska
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH NA
TERENIE GMINY REPKI 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-07 17:06:46 Informację zaktualizowano 2011-08-19 14:10:38, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Skrzeszewie w ramach rządowego
programu „Radosna Szkoła” 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-23 23:46:37 Informację zaktualizowano 2011-09-05 15:08:30, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Wyrozębach-Podawcach w ramach
rządowego programu „Radosna Szkoła” 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-24 00:10:22 Informację zaktualizowano 2011-09-05 15:09:07, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Dostawa oleju opałowego lekkiego 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-14 14:55:29 Informację zaktualizowano 2011-10-10 14:08:07, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Dostawa oleju opałowego lekkiego (Zespół
Obsługi Finansowej Szkół w Repkach) - II
postępowanie 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2011-10-05 11:20:58 Informację zaktualizowano 2011-11-25 15:35:04, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Urządzenie centrum aktywności mieszkańców wsi
Skwierczyn- Dwór 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-19 13:44:16 Informację zaktualizowano 2011-12-30 08:54:52, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Urządzenie centrum aktywności wsi Szkopy-
Część I 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-22 14:15:33 Informację zaktualizowano 2012-04-12 16:21:43, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Urządzenie centrum aktywności wsi Szkopy-
Część II 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-22 14:46:22 Informację zaktualizowano 2012-04-03 15:39:46, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Zagospodarowanie centrum wsi Zawady 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-23 16:42:05 Informację zaktualizowano 2012-04-13 13:54:17, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Urządzenie centrum wsi Rogów 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-29 13:51:22 Informację zaktualizowano 2012-04-18 14:42:56, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Urządzenie świetlicy wiejskiej w Kobylanach
Górnych 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-02 13:47:18 Informację zaktualizowano 2012-03-02 13:55:25, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Remont i zagospodarowanie terenu świetlicy
wiejskiej w Sawicach-Broniszach 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-08 13:44:04 Informację zaktualizowano 2012-05-14 16:05:26, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Urządzenie centrum sportowego we wsi Skrzeszew 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-16 15:09:32 Informację zaktualizowano 2012-04-23 17:00:45, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Dostawa żwiru gruboziarnistego do utrzymania
dróg gminnych na terenie Gminy Repki w 2012 roku 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 16:07:01 Informację zaktualizowano 2012-05-16 16:08:09, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Usuwanie z terenu Gminy Repki wyrobów
zawierających azbest- wymiana pokryć dachowych -
2012 rok 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 17:41:25 Informację zaktualizowano 2012-05-16 17:43:56, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Bezpiecznie do szkoły, pracy i instytucji
publicznych w miejscowości Repki- siedzibie
Gminy 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-15 13:51:10 Informację zaktualizowano 2012-07-25 13:32:38, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Termomodernizacja budynku Przedszkola w
miejscowości Repki 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-21 17:25:19 Informację zaktualizowano 2012-08-03 14:30:33, wprowadzający: Andrzej Skorupka
MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ POPRZEZ POCZWÓRNE
UTRWALENIE NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ W MIEJSCOWOŚCI
CZAPLE - KOLONIA - etap III 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-04 14:47:43 Informację zaktualizowano 2012-08-16 15:39:19, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w
Skrzeszewie 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-10 12:18:19 Informację zaktualizowano 2012-08-28 10:31:57, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Mołomotki 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-13 11:59:12 Informację zaktualizowano 2012-09-05 12:08:44, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Dostawa pomocy dydaktycznych i innego sprzętu
niezbędnego do realizacji programu nauczania z
wykorzystaniem technologii informacyjno -
komunikacyjnych w ramach Rządowego programu
rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w
zakresie stosowania technologii informacyjno –
komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-23 15:25:50 Informację zaktualizowano 2012-09-11 07:36:12, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w
Skrzeszewie- II POSTĘPOWANIE 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-04 16:05:44 Informację zaktualizowano 2012-09-27 15:16:23, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Adaptacja budynku po zlewni mleka na świetlicę
wiejską dla wsi Skwierczyn-Wieś 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-11 14:24:58 Informację zaktualizowano 2012-11-21 12:38:45, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Dostawa oleju opałowego lekkiego 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-17 15:12:06 Informację zaktualizowano 2012-09-17 15:14:11, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Dostawa pomocy dydaktycznych i innego sprzętu
niezbędnego do realizacji programu nauczania z
wykorzystaniem technologii informacyjno -
komunikacyjnych w ramach Rządowego programu
rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w
zakresie stosowania technologii informacyjno -
komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła - II
POSTĘPOWANIE 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-20 16:55:12, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Dostawa oleju opałowego lekkiego- II
POSTĘPOWANIE 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-15 10:12:31, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Dostawa pomocy dydaktycznych i innego sprzętu
niezbędnego do realizacji programu nauczania z
wykorzystaniem technologii informacyjno –
komunikacyjnych w ramach Rządowego programu
rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w
zakresie stosowania technologii informacyjno –
komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła -III
POSTĘPOWANIE 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-15 14:59:46, wprowadzający: Andrzej Skorupka
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-02 12:07:29 Informację zaktualizowano 2012-12-13 12:05:39, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Dostawa pomocy dydaktycznych i innego sprzętu
niezbędnego do realizacji programu nauczania z
wykorzystaniem technologii informacyjno -
komunikacyjnych w ramach Rządowego programu
rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w
zakresie stosowania technologii informacyjno -
komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła - IV
POSTĘPOWANIE 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-05 14:57:20, wprowadzający: Andrzej Skorupka
USUWANIE Z TERENU GMINY REPKI WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST- WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH -
2012 ROK 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-08 11:08:30 Informację zaktualizowano 2012-11-16 10:41:14, wprowadzający: Andrzej Skorupka
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO
ZŁOTÓWKOWEGO NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ
ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
PODLEGAJĄCYCH SPŁACIE w 2012 r. W KWOCIE
887.076,00 PLN 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-13 14:32:00 Informację zaktualizowano 2012-11-27 14:54:47, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Dostawa pomocy dydaktycznych i innego sprzętu
niezbędnego do realizacji programu nauczania z
wykorzystaniem technologii informacyjno –
komunikacyjnych w ramach Rządowego programu
rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w
zakresie stosowania technologii informacyjno –
komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 09:55:14, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju
poprzez przebudowę ulicy Strażackiej i Sadowej
od drogi krajowej Nr 62 do drogi powiatowej Nr
3926W w Repkach 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-19 14:56:30, wprowadzający: Andrzej Skorupka
Przebudowa drogi gminnej do mostu na rzece Myśla
we wsi Rudniki 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-18 14:58:10, wprowadzający: Andrzej Skorupka
USUWANIE Z TERENU GMINY REPKI WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST- WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH
– 2013 ROK 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-25 14:36:02, wprowadzający: Andrzej Skorupka
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.repki.pl