bip.repki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Repki www.repki.pl
Jednostki organizacyjne strona główna 

Jednostki organizacyjne
 

Gminny Ośrodek Kultury
Kierownik jednostki: Ewa Czarkowska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Repkach
Kierownik jednostki: Teresa Stasiuk

Ochotnicz Straż Pożarna w Wyrozębach
Kierownik jednostki: Józef Zalewski

Ochotnicza Straż Pożarna w Rogowie
Kierownik jednostki: Janusz Piwowar 

Ochotnicza Straż Pożarna w Czaplach Andrelewiczach
Kierownik jednostki: Edward Stanisław Czapski 

Ochotnicza Straż Pożarna w Gałkach
Kierownik jednostki: Grzegorz Czarnocki 

Ochotnicza Straż Pożarna w Liszkach
Kierownik jednostki: Kazimierz Buczyński 

Ochotnicza Straż Pożarna w Repkach
Kierownik jednostki: Witold Żałobka 

Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzeszewie
Kierownik jednostki: Stanisław Szymański 

Ochotnicza Straż Pożarna w Szkopach
Kierownik jednostki: Antoni Komar 

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadach
Kierownik jednostki: Stanisław Zawadzki 

Publiczna Szkoła Podstawowa
Dyrektor: Terlikowska Urszula Marianna 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wyrozębach-Podawcach
Dyrektor: Teresa Agnieszka Tarkowska 

Zespół Obsługi Finansowej Szkół w Repkach
Kierownik: Anna Komar 

Zespół Szkół w Repkach
Dyrektor: Krzysztof Piotr Niemirka 

Zespół Szkół w Skrzeszewie
Dyrektor: Getler Halina Krystyna 

 
Data wprowadzenia informacji 2009-07-10 12:07:56, wprowadzający: Administrator gmina.pl

Zobacz:
 Gminny Ośrodek Kultury .  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .  Zespół Obsługi Finansowej Szkół .  Ochotnicza Straż Pożarna .  Szkoły . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.repki.pl