bip.repki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Repki www.repki.pl
WYBORY 2011 strona główna 

WYBORY 2011
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
8 sierpnia 2011 r.o okręgu wyborczym w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Podlskiej i do Senatu
Rzeczypospilitej Polskiej, zarządzonych na dzień
9 października 2011 r. 

obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-12 14:14:29 Informację zaktualizowano 2011-08-12 14:19:24, wprowadzający: Iwona Wasilewska
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REPKI z dnia 09
września 2011 r w sprawie informacji o numerach i
granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o
możliwości głosowania korespondencyjnego przez
wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie,
które z obwodowych komisji wyborczych są
wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia
głosowania korespondencyjnego 

OBWIESZCZENIE

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-09 11:57:32 Informację zaktualizowano 2011-09-09 11:58:32, wprowadzający: Iwona Wasilewska
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY REPKI 

ogłoszenie

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-14 15:22:39 Informację zaktualizowano 2011-09-14 15:23:16, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Zarządzenie Wójta Gminy Repki w sprawie
zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich
komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych
miejsc do publicznej wiadomości. 

zarządzenie

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-17 13:19:52 Informację zaktualizowano 2011-08-17 13:26:47, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w
Siedlcach z dnia 22 sierpnia 2011 r. o siedzibie i
dyżurach pełnionych przez Komisję 

Informacja

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-23 15:06:42 Informację zaktualizowano 2011-08-23 15:07:12, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach
z dnia 24 sierpnia 2011 r. o dodatkowym dyzurze
pełnionym przez Komisję 

komunikat

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-24 11:35:11 Informację zaktualizowano 2011-08-24 11:35:38, wprowadzający: Iwona Wasilewska
AKTUALNOŚCI PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

www.pkw.gov.pl


 


 

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-24 13:04:03 Informację zaktualizowano 2011-09-14 10:33:15, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Uchwała Nr X/57/2011 Rady Gminy Repki z dnia 26
sierpnia 2011 r. 

uchwała

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-30 11:05:07 Informację zaktualizowano 2011-08-30 11:06:14, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
31 sierpnia 2011 r w sparwie wyznaczenia obwodowej
komisji dla celów głosowania korespondencyjnego. 

zarządzenie

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-31 11:27:41 Informację zaktualizowano 2011-08-31 11:28:34, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy Repki z dnia
31 sierpnia 2011 r. 

Zarządzenie

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-07 10:06:38 Informację zaktualizowano 2011-09-07 10:07:51, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Zarządzenie Wójta Gminy Repki w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych 

zarządzenie

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-19 14:57:55, wprowadzający: Iwona Wasilewska
Informacja Wójta Gminy Repki z dnia 27.09.2011 r.
o składach obwodowych komisji wyborczych 

informacja

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-29 09:50:18 Informację zaktualizowano 2011-09-29 09:50:58, wprowadzający: Iwona Wasilewska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.repki.pl