bip.repki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Repki www.repki.pl
Protokoły sesji strona główna 

Protokoły sesji
Protokół z XXXIX Sesji Rady Gminy z dnia 26
kwietnia 2010r.  

Zał.1Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Posterunku Policji w Repkach

Zał.2 Sprawozdanie z pracy Urzędu Gminy Repki

Zał.3 Informacja z działalności Zespołu Obsługi Finansowej Szkół

Zał.4 Działalność GCI

Zał.5 Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zał.6 Sprawozdanie z działalności OSP

Zał.7 Sprawozdanie z Udzielonych Zamówień Publicznych w 2009r.

Zał.8 Informacja dodatkowa GOK

Zał.9 Bilans samorządowej instytucji kultury GOK

Zał.10Rachunek zysków i strat jednostki GOK

Zał.11 Informacja dodatkowa Gminnej Biblioteki Publicznej

Zał.12 Bilans samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach

Zał.14 Rachunek zysków i strat jednostki Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach

Zal.14 Wnioski z Koomisji Gospodarczej Budżetu i Finansów Rady Gminy Repki

Zał.15 Informacja z działalności GOPS w Repkach

Zał.16 Podsumowanie projektu za 2009 rok

Zał.17 Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za 2009rok.

 PROTOKÓŁ z XXXIX Sesji Rady Gminy.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-07 13:18:32, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
Protokół z XL Sesji Rady Gminyz dnia 5 maja
2010r. 
 Protokół z XL Sesji Rady Gminy.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-26 10:31:01, wprowadzający: Iwona Floryszczyk
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.repki.pl